Front page » Tjänster » Rådgivning

Woman hanging postit papers

RÅDGIVNING

NHG erbjuder vi våra kunder möjligheten att påverka och förändra sättet som sjukvård och omsorgssektorn organiseras och levereras. Vi samlar olika intressenter för att tillsammans skapa innovativa nya modeller som syftar till att förbättra livet för patienter, vårdpersonal och alla som påverkas av sjukvård och omsorgssektorn.

Våra kunder inkluderar offentliga organisationer, läkemedels- och medicintekniska företag, sjukhus, investerare och privata vårdgivare. Vår främsta konkurrensfördel ligger i vår omfattande expertis inom hälsosektorn, till skillnad från generell affärskunskap.

STRATEGI

NHG förenar högkvalitativa metoder med en djupgående insikt i hälso- och sjukvårdssystemets komplexitet och dess verksamhetsprocesser. Vi samlar olika intressenter för att gemensamt bygga tjänster, processer och innovationer för bättre hälsa och välbefinnande för oss alla. 

MÄNNISKOCENTRERAD DESIGN

NHG fokuserar på att skapa nya arbetssätt och servicevägar med befintliga resurser. Vi utvecklar också nya sätt att utforma tjänster tillsammans med kunderna för att skapa värde samtidigt som vi stödjer medarbetare och ledning att omfamna och engagera sig i de nya metoderna och processerna.

SJUKHUSPLANERING

NHG:s vision är att vara en global ledare inom sjukhusplanering och IT, med en målsättning att driva hälso- och sjukvårdssystem mot en mer människocentrerad, sammanlänkad och hållbar framtid. 

Mot denna bakgrund har NHG en omfattande erfarenhet av att stödja planeringen av nya sjukhus och moderniseringen av befintliga anläggningar. Vårt arbete är präglat av vår vision för framtidens hälso- och socialvård, där vi säkerställer att sjukhusplanerna harmonierar med tydliga mål både vad gäller drift och ekonomi samt uppfyller både kunders och medarbetares behov. Vi är ledande när det kommer till att konceptualisera, designa och implementera digitaliserade sjukhus, där den senaste IT- och medicintekniken utnyttjas för att förbättra vården och samtidigt uppnå resurseffektivitet genom ökad automatisering. 

Vi erbjuder konsulttjänster till hälso- och sjukvårdstjänsteleverantörer, medicintekniska bolag samt private equity- och riskkapitalbolag och fastighetsinvesterare som är intresserade av att investera i hälso- och sjukvårdssektorn på de nordiska och europeiska marknaderna. Vårt stöd omfattar kommersiella due diligence-processer vid förvärv och försäljningar, utformning av företags- och marknadsstrategier samt genomförande och verkställande av strategin.

STRATEGI OCH TRANSAKTIONER

Vi erbjuder konsulttjänster för hälso- och sjukvårdstjänsteleverantörer och medicintekniska företag, liksom för private equity- och riskkapitalbolag och fastighetsinvesterare som vill investera inom hälso- och sjukvårdssektorn i de nordiska och europeiska marknaderna. Vi stöder våra kunder i kommersiella due diligence-processer vid köp och försäljning, utveckling av företags- och marknadsstrategier samt genomförande och verkställande av strategin.

Read more