Etusivu » Advisory

Woman hanging postit papers

Advisory

NHG Advisory tukee asiakkaitaan kokonaisvaltaisessa muutoksessa terveys- ja sosiaalipalveluiden järjestämisessä ja toteuttamisessa. Yhdistämme eri sidosryhmät luodaksemme uusia innovatiivisia malleja, joiden tavoitteena on parantaa potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutuspiirissä olevien elämänlaatua.

Asiakkaisiimme kuuluvat julkisen sektorin organisaatiot, lääke- ja terveysteknologiayritykset, sairaalat, sijoittajat sekä yksityiset palveluntarjoajat. Keskeinen kilpailuetumme on laajan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöymmäryksemme yhdistettynä vankkaan menetelmäosaamiseen.

JULKISEN SEKTORIN JOHDON KONSULTOINTI 

Julkisen sektorin johdon konsultointimme yhdistää korkeatasoiset menetelmät sekä syvän ymmärryksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmistä ja prosesseista. Tuomme eri sidosryhmät yhteen rakentamaan palveluita, prosesseja ja innovaatioita, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Toimimme hyvinvointialueiden tukena uusien toimintamallien kehittämisessä ja toimeenpanossa ja tiedolla johtamisessa.

PALVELUMUOTOILU

Tunnemme terveydenhuollon monipuolisen toimintaympäristön ja ratkaisemme sen haasteita osallistamalla asiakkaita ja työntekijöitä ratkaisuiden ideointiin, suunnitteluun ja validointiin.

Toiminnassamme nostamme keskiöön palveluiden käyttäjät ja tekijät – ihmiset. Sovellamme työssämme monipuolisia palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa laadukkaampia, toimivampia vaikuttavampia ja kokemuksellisesti parempia palveluita ja toimintamalleja.

Asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen kehittäminen sote-alalla on toimintamme tärkeimpiä tavoitteita. Parannamme työntekijäkokemusta lisäämällä vuorovaikutusta ja kuuntelua. Tarjoamme työkaluja, joiden avulla asiakkaamme oppivat tuntemaan palvelujensa käyttäjät ja heidän tarpeensa tarkemmin.

Meillä on vahva osaaminen laadukkaiden digitaalisten työkalujen rakentamisessa ja niiden käyttöönoton tukemisessa. Terveydenhuollon sovellusten ja tietojärjestelmien hyvä käytettävyys on meistä elintärkeää. Olemme asiantuntijoita sähköisten palvelujen esteettömässä suunnittelussa.

SAIRAALASUUNNITTELU

NHG:n tavoitteena on olla maailman johtava yritys sairaaloiden toiminnallisen ja tieto- ja viestintäteknologian suunnittelun alalla. Pyrimme ohjaamaan terveydenhuollon järjestelmiä ja sairaalaverkostoja kohti ihmiskeskeistä, arvoperustaista, yhteen toimivaa ja kestävämpää maailmaa.

Meillä NHG:llä on vahva osaaminen sairaaloiden suunnittelusta sekä olemassa olevien sairaaloiden uudistamista niin, että se vastaa visiotamme sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäntulevaisuuden tarpeista. Varmistamme, että sairaalan suunnitelmat vastaavat sekä operatiivisia että taloudellisia tavoitteita ja huomioivat asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeet. Olemme edelläkävijöitä määrittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan täysin digitaalisia sairaaloita, joissa hyödynnetään uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa sekä lääketieteellistä teknologiaa paremman hoidon takaamiseksi. Tavoitteenamme on saavuttaa resurssi- ja kustannussäästöjä lisääntyneen automatisoinnin avulla.

STRATEGIA JA TRANSAKTIOT

Tarjoamme strategiakonsultointipalveluita terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoajille ja terveysteknologiayrityksille sekä pääomasijoittajille, riskipääomarahastoille ja kiinteistösijoittajille, jotka etsivät sijoitusmahdollisuuksia terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla Pohjoismaissa ja Euroopassa. Tuemme asiakkaitamme commercial due diligence -selvitysten toteuttamisessa osto- ja myyntitilanteissa, kokonaisstrategian kehittämisessä, markkinoille menon suunnittelussa sekä strategian toteutuksessa ja käytännön toimeenpanossa.

VAIKUTTAVUUSPERUSTAINEN TERVEYDENHUOLTO

NHG tukee vaikuttavuusperustaisen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelussa ja käyttöönotossa. Tuemme palveluntarjoajia, järjestäjiä ja lääkeyrityksiä vaikuttavuuden mittauksessa vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon edistämiseksi.

Palvelumme sisältävät muun muassa:

  • Strategia: Miksi vaikuttavuutta halutaan mitata
  • Mittarit: Mitä mitataan
  • Tietoarkkitehtuuri: Miten tiedot kerätään
  • Visualisointi: Miten tiedot visualisoidaan eri käyttäjäryhmille
  • Tietojen hyödyntäminen: Miten tietoja hyödynnetään asiakas/potilastyössä, johtamisessa, kehittämisessä ja tutkimuksessa

NHG on ICHOM:n (International Consortium for Health Outcomes Measurement) sertifioitu implementointikumppani ja tekee tiivistä yhteistyötä ICHOM:n kanssa mahdollistaen kansainvälisten ja standardoitujen tulosten keräämisen ja vertailun.

Lue lisää

"(Obligatoriskt)" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.