Front page » Tjänster

Complexity. Solved.

Vi på Nordic Healthcare är ledande experter på att lösa de invecklade utmaningarna inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar tillsammans med aktörer inom sjukvård, omsorg och life science i hela Europa och även utanför. Läs mer under ”våra tjänster”. 

Våra tjänster

Vi är ledande i Norden när det gäller att stödja läkemedels- och medicinteknikföretag genom hela utvecklings- och kommersialiseringsprocessen. Vi arbetar tillsammans med offentliga och privata vårdorganisationer, patientgrupper, vårdpersonal och beslutsfattare. Vi erbjuder en holistisk förståelse för hälso- och sjukvårdssystemet och praktisk kunskap för att uppnå önskade resultat och förändringar.

Vi erbjuder lösningar till kapacitetsproblem för snabb förbättring av både tillgänglighet och kostnader. Vår patientcentrerade och kliniskt vetenskapsledda metod förbättrar patientflödens alla delar samtidigt, och har konsekvent hjälpt våra kunder att uppnå snabba genombrott i både tillgänglighet och kostnader. Vi gör detta genom att identifiera och förbättra de få aspekterna som har störst inverkan på ett system som helhet.

NHG är i framkant inom forskning och innovation inom hälso- och sjukvården. Genom egen forskning och genom att publicera och dela våra R&I-studier, fall och vitböcker, främjar vi aktivt debatten och leder diskussionen inom värdebaserad vård, samtidigt som vi främjar och utvecklar användarcentrerade innovationslösningar. Vi hjälper till att lösa och övervinna de grundläggande samt största utmaningarna inom hälso- och sjukvård på systemnivå och över nationsgränser.

Vi är experter i att stödja digitala transformationer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi hjälper våra kunder att förbättra, förädla och utvidga sin verksamhet genom alla digitala processer.

NHG Advisory stödjer kunder inom hälso- och sjukvårdssektorn att förändra och förbättra organiseringen och leveransen av tjänster. Vi sammanför olika intressenter för att skapa konkreta, innovativa nya modeller med syftet att förbättra livet för patienter, vårdpersonal och alla som påverkas av vårt hälso- och sjukvårdssystem.

På NHG anser vi att datadrivet beslutsfattande är extremt viktigt och en nyckelfaktor för att stödja en bättre sjukvård och omsorg – både nu och i framtiden. Därför har vi tillsammans med våra partners och kunder utvecklat verktyg och processer som stödjer bättre beslutsfattande och kunskapsdelning på alla nivåer inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Senaste inblick

Sedan kommer flera fallstudier