Front page » Tjänster » Data solutions

Nurses smiling

DATA SOLUTIONS

På NHG anser vi att datadrivet beslutsfattande är oerhört viktigt och en avgörande faktor för att stödja en bättre leverans av hälso- och sjukvård samt social omsorg – både nu och i framtiden. Därför har vi tillsammans med våra partners och kunder utvecklat verktyg och processer som främjar bättre beslutsfattande och kunskapsdelning på alla nivåer inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Vice President, Solutions

Tomi Malmström

+358 50 323 4775
tomi.malmstrom@nhg.fi

Vår expertis inom datavisualisering och analys gör oss väl rustade för att stödja bättre beslutsfattande inom hälso- och sjukvård genom att jämföra resultat för att förbättra praxis. 

Insikter

Vi har en djup förståelse för social och hälso- och sjukvårdsdata, särskilt inom de nordiska länderna. Vi anser att datainsikter är ett av de viktigaste verktygen för att stödja effektiv förändring i leveransen av hälso- och socialtjänster globalt. 

Vi hanterar och analyserar data för hälso- och socialvårdssystem över hela Norden, och vi har plattformen för att bygga vidare på kunskapen från några av världens mest avancerade datadrivna hälso- och sjukvårdssystem. 

Vi inser att varje hälso- och sjukvårdssystem är unikt och att data från varje system skiljer sig åt vad gäller omfattning, djup, kvalitet och volym. Av den anledningen har vi utvecklat verktyg för beslutsfattande och kunskapsdelning i nära samarbete med våra partners och kunder – på alla organisatoriska nivåer och inom både primärvården och specialistvården. En viktig del av vårt samarbete med varje partner och kund innebär hantering och analys av data för att extrahera och leverera relevant och användbar information som yrkesverksamma behöver för sitt arbete.

JÄMFÖRELSE

En jämförelse erbjuder stöd för beslutsfattare baserat på långsiktig övervakning av aktiviteter och utveckling, och möjliggör jämförelser av nyckelmått såsom kvalitet, kostnader, produktivitet och resurser för att förbättra verksamheten. Det är också ett effektivt sätt att dela “best practices” mellan sjukhus, sektorer, kommuner och regioner. 

Våra jämförelseprodukter kombinerar unikt BI-paneler och rapporter, insikter och ett community för yrkesverksamma. I Finland har vårt jämförelsearbete inom hälso- och sjukvården varit en praxis i över 10 år, både inom specialiserad vård och primärvård, äldreomsorg och tandvård. Dessutom har jämförelseprojekt inom social omsorg påbörjats under de senaste åren. 

DASHBOARDAR

Baserat på förståelse för data, djup erfarenhet av värdebaserad hälso- och sjukvård och avancerad teknisk kompetens implementerar vi både skräddarsydda och produktiserade dashboard-lösningar för visualisering av data.

Läs mer

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.