Front page » Tjänster » Förbättringar kopplat till patientflöden

Doctor and patient

FÖRBÄTTRINGAR KOPPLAT TILL PATIENTFLÖDEN

Vi hjälper vården att lösa ett centralt problem: Hur man skapar snabba och hållbara lösningar som ökar vårdens tillgänglighet, vårdkvalitet, vårdsäkerhet och är ekonomiskt hållbar. Vårt tillvägagångssätt, känt som Pride and Joy, har konsekvent hjälpt sjukhus och vårdkedjor runt om i världen att uppnå betydande resultat inom en förvånansvärt kort tidsperiod. Pride and Joy är ett patientcentrerat och kliniskt lett tillvägagångssätt för att förbättra flödet över alla patientvägar simultant. Detta uppnås genom att synkronisera resurser inom vårdsystemet samt genom fokuserad strategi att kontinuerlig identifiera och eliminera onödiga källor till störning och fördröjning.

  • Helping clients achieve, sustain and capitalize on breakthroughs in performance
  • Managing change across hospitals and the wider chain of care, by embedding the approach into daily practices
  • Breakthrough software that increases patient flow in a surprisingly short timescale
  • Analysis capability to identify and resolve the few underlying causes of disruption and delay
  • Regular audits to help drive a focused process of ongoing improvement

Senior Partner

Johan Groop

+358 50 358 1610
johan.groop@nhg.fi

Många hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen brottas alltmer med långa patientköer, kostnader som ökar snabbare än vad budgetar/intäkter gör samt brist på kvalificerad personal. Detta sätter allt mer press på personalen, som kanske redan har det svårt, och riskerar att äventyra vårdens kvalitet och säkerhet. I många fall blir situationen allt mer akut. Det räcker inte att förbättra bara ett av dessa områden. Vi behöver betydande förbättringar inom samtliga.  

Pride and Joy erbjuder en enkel lösning för att frigöra kapacitet, vilket möjliggör en minskning av både patientköer och arbetsbörda för personalen samtidigt som vi förbättrar vårdens kvalitet och säkerhet, och tillfredsställer ökande efterfrågan utan att tillföra ytterligare resurser. 

Hälso- och sjukvårdssystem är till synes komplext och består av en mängd interagerande och ständigt föränderliga patientflöden. Nyckeln till att uppnå genombrott inom sådana system är att anta ett systembaserat perspektiv för att identifiera och hantera de få hävstångspunkter som styr systemets prestation som helhet. 

I kärnan av vår strategi ligger vår förmåga att i dessa komplexa miljöer identifiera de få platser som orsakar mest störningar och fördröjningar för flest patienter – och att synkronisera resursernas arbete över hela systemet, med hänsyn till patienternas individuellt varierande behov. Detta patientcentrerade, kliniskt ledda och mjukvarustödda tillvägagångssätt skapar snabba genombrott i flödet över alla patientflöden simultant. 

Pride and Joy är en evidensbaserad metod där vi använder verkligheten för att identifiera var och hur vi ska fokusera förbättringsinsatser för att få störst möjliga effekt på systemet. Genom att förstå konsekvenserna utifrån ett kostnadsperspektiv av att inte göra förändringar skapar vi ett incitament att prioritera förbättringar och väcka viljan till förändring.

Läs mer