Front page » Tjänster » Forskning och innovation

Researchers solving problems

FORSKNING OCH INNOVATION

NHG är en ledande aktör inom forskning och innovation inom hälsooch sjukvård. Vi fokuserar på att identifiera och lösa de största utmaningarna på systemnivå inom hälso och sjukvården. Genom våra forskningsprojekt strävar vi efter att utveckla och främja användarcentrerade och innovativa lösningar inom hälso och sjukvårdens ekosystem och stimulera djupgående diskussioner om hur man bäst kan öka effektiviteten och värdet inom hälso och sjukvårdssektorn.

  • Research projects
  • Real-world evidence
  • Scientific publications
  • Innovation services

Research Director

Ira Haavisto

+358 40 735 2761
ira.haavisto@nhg.fi

Vi samarbetar med stora internationella forskningskonsortier inom betydande EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt. Vi deltar även i forsknings- och innovationsprojekt på nationell nivå inom Europa. Vi har en unik förståelse för hälso- och sjukvårdssystem samt för dess verksamhet, processer och behandlingsvägar. Vårt nätverk består av ledande universitet, forskningsinstitutioner, kliniska experter, hälso- och sjukvårdsleverantörer och sjukhus – och vi strävar aktivt efter att öka våra samarbeten. 

Vi har expertis inom forskning och innovation inom ett antal viktiga områden – till exempel: RWE, avancerad analys, bedömning av hälso- och sjukvårdsteknologi, reglering och certifiering av medicintekniska produkter, samt expertis inom utveckling av beslutsstödsystem och rapportverktyg. 

Läs mer

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.