Etusivu » Läpimurtoja potilasvirroissa

Doctor and patient

LÄPIMURTOJA POTILASVIRROISSA

Autamme asiakkaitamme ratkaisemaan keskeisen haasteen: miten saavuttaa nopeita läpimurtoja hoidon ajantasaisuudessa, laadussa, turvallisuudessa ja kustannustehokkuudessa samanaikaisesti? Lähestymistapamme, Flowful, on auttanut sairaaloita ja hoitoketjuja ympäri maailman saavuttamaan merkittäviä tuloksia yllättävän lyhyessä ajassa.

  • Auttaa asiakkaita saavuttamaan, ylläpitämään ja hyödyntämään läpimurtoja suorituskyvyssä
  • Hallitsee muutosta sairaaloiden ja laajemman hoitoketjun välillä, kun lähestymistapa liitetään osaksi päivittäistä työtä 
  • Perustuu läpimurtoja mahdollistavaan ohjelmistoon, joka kasvattaa potilasvirtaa lyhyessä ajassa ilman tarvetta lisätä resursseja 
  • Tarjoaa analyysikyvykkyyden, jolla tunnistetaan ja ratkaistaan ne harvat, merkittävimmät häiriön ja viiveen aiheuttavat haasteet 
  • Säännölliset auditoinnit auttavat ohjaamaan kohdennettua jatkuvan parantamisen mallia 

Senior Partner

Johan Groop

+358 50 358 1610
johan.groop@nhg.fi

Flowful on potilaslähtöinen ja kliinisesti johdettu lähestymistapa, jolla parannetaan potilasvirtoja kaikissa potilaspoluissa samanaikaisesti. Tämä saavutetaan synkronoimalla terveydenhuollon asiantuntijoiden ja käytössä olevien resurssien työskentely koko järjestelmässä sekä keskittymällä jatkuvasti tarpeettomien häiriöiden ja viivästysten lähteiden tunnistamiseen ja poistamiseen.

Useat terveydenhuollon järjestelmät maailmalla kamppailevat kasvavien potilasjonojen, kustannusten nousun sekä osaavan henkilökunnan puutteen kanssa. Tämä asettaa entistä enemmän paineita jo ennestään koetellulle henkilökunnalle, mikä voi vaarantaa hoidon laadun ja turvallisuuden. Monissa tapauksissa tilanne on yhä kiireellisempi. Yhden osa-alueen parantaminen ei riitä, vaan tarvitaan merkittäviä parannuksia useilla osa-alueilla samanaikaisesti. 

Flowful -lähestymistapa tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun järjestelmän jalkoihin jääneen kapasiteetin vapauttamiseen. Sillä voidaan vähentää sekä hoitoa odottavien potilaiden ruuhkaa että henkilökunnan taakkaa ja parantaa samalla hoidon laatua ja turvallisuutta. Lisäksi sillä voidaan vastata kasvavaan kysyntään ilman, että resursseja tarvitsee lisätä. 

Terveydenhuoltojärjestelmät ovat monimutkaisia, ja ne koostuvat lukemattomista, keskenään vuorovaikutuksessa olevista ja jatkuvasti muuttuvista potilasvirroista. Avain läpimurtoon tällaisissa järjestelmissä on järjestelmäpohjainen lähestymistapa, jolla tunnistetaan ja johdetaan niitä harvoja vipukohtia, jotka ohjaavat koko järjestelmän suorituskykyä. 

Lähestymistapamme ytimessä on kyky tunnistaa monimutkaisissa ympäristöissä ne harvat kohdat, jotka aiheuttavat eniten häiriöitä ja viivästyksiä useimmille potilaille sekä synkronoida työn kulku koko järjestelmässä potilaiden yksilöllisesti vaihtelevien tarpeiden mukaan. Tämä potilaskeskeinen, kliinisesti johdettu ja ohjelmistopohjainen lähestymistapa luo nopeita läpimurtoja virtauksessa kaikilla potilaspoluilla samanaikaisesti. 

Käytämme näyttöön perustuvaa lähestymistapaa, jossa tunnistamme ajantasaisen tilanteen perusteella, mihin ja miten parannustoimenpiteet pitäisi keskittää, jotta niillä saavutetaan suurin vaikutus järjestelmässä. Ymmärtämällä kustannuksia, jotka syntyisivät siitä, jos muutosta ei tehtäisi, syntyy ymmärrys ja muutoshalukkuus asettaa parannukset etusijalle.

Lue lisää