Front page » Nyheter » Insikter från Vitalis: Transformera vården med innovation och samarbete

Blogg

Insikter från Vitalis: Transformera vården med innovation och samarbete

Deltagande i årets Vitalis-konferens var för oss en fantastisk upplevelse, fylld med insiktsfulla presentationer och diskussioner som belyste framtiden för vården. Bland de många sessionerna var vi extra glada att se två av våra egna som föreläsare.

Dr. Johan Groop om begränsningsteorin i vården

Ett av de mest minnesvärda ögonblicken var Dr. Johan Groops föreläsning om begränsningsteorin (TOC) och dess tillämpning inom vården. Dr. Groop gav värdefulla insikter om hur TOC kan användas för att hantera en central utmaning som sjukhus och avdelningar världen över står inför: att förbättra vårdens aktualitet, kvalitet, säkerhet och överkomlighet utan att öka resurserna. Han betonade att genom att identifiera och adressera den mest betydande flaskhalsen i ett system kan vårdinrättningar förbättra sin totala effektivitet och patientutfall. Detta tillvägagångssätt optimerar inte bara befintliga resurser utan främjar också en mer responsiv och adaptiv vårdmiljö.

Anna Kalberg om datadriven affärsutveckling

En annan höjdpunkt var Anna Kalbergs presentation om datadriven affärsutveckling. Anna betonade den kritiska rollen av data och digitalisering för hållbar utveckling och effektiva verksamheter. Hon diskuterade de olika byggstenar som behövs för att uppnå välfungerande verksamheter och ifrågasatte antagandet att ökad produktivitet alltid leder till ekonomisk vinst. Enligt Anna är det viktigt att skapa förutsättningar som gör det möjligt för vårdpersonal att utnyttja sin expertis effektivt samtidigt som man säkerställer att verksamheterna är ekonomiskt hållbara. Hennes insikter underströk vikten av en balanserad approach till produktivitet och ekonomiska vinster.

Nyckelteman på Vitalis

Konferensen innehöll ett brett spektrum av ämnen som är avgörande för vårdens framtid. Några av nyckelteman inkluderade:

  • Helhetssyn och samarbete: Betonar behovet av en omfattande approach och samarbete över olika sektorer för att uppnå integrerad vård.
  • Personcentrerad vård: Fokus på individuella behov och preferenser hos patienter för att förbättra deras totala vårdupplevelse.
  • Digitalisering och teknologisk infrastruktur: Utnyttja digitala verktyg och robust teknologisk infrastruktur för att effektivisera vårdprocesser.
  • Innovationskultur: Uppmuntra en kultur som stödjer innovativa lösningar och kontinuerlig förbättring av vårdpraxis.
  • App-baserad vård och e-hälsostandarder: Använda mobila applikationer och etablera standarder för elektronisk hälsa för att förbättra tillgänglighet och effektivitet.
  • Datadriven vård: Använda dataanalys för att informera och underlätta beslutsfattande och förbättra patientutfall.
  • Preventiv vård med hjälp av AI och teknologi: Utnyttja artificiell intelligens och teknologi för proaktiv vård och tidig intervention.
  • Kontaktlös övervakning av patienter: Implementera lösningar för fjärrövervakning för att förbättra patientvård och minska belastningen på vårdinrättningar.
  • Påverkan av AI: Utforska den transformativa potentialen av artificiell intelligens inom olika aspekter av vården.
  • Tillvägagångssätt för digitalisering och ledarskap i förändring: Diskutera strategier för effektiv digital transformation och ledarskap i det föränderliga vårdlandskapet.

Innovation och samarbete som drivkrafter

Innovation och samarbete var nyckelorden under hela konferensen. Över 700 föreläsare och 400 programpunkter lockade mer än 6000 besökare till Vitalis, Nordens ledande mötesplats för hälsa, vård och framtidens omsorg. Vitalis samlade än en gång nyckelaktörer inom hälsa, vård och omsorg och förvandlade Svenska Mässan i Göteborg till ett kunskaps- och innovationsnav under fyra intensiva dagar.

Beredskap för potentiella kriser

I år låg ett stort fokus på beredskapsfrågan. Konferensen behandlade hur väl Sveriges vårdsystem är förberett för potentiella kriser och betonade vikten av att vara redo för olika scenarier. Ambitionen att driva omställningen mot ett mer motståndskraftigt och responsivt vårdsystem var tydlig i diskussionerna och presentationerna.

Sammanfattningsvis visade Vitalis 2024 på den avgörande rollen av innovation och samarbete för att forma framtidens vård. Genom att samla experter, praktiker och intressenter erbjöd konferensen en plattform för att dela kunskap, utforska nya idéer och skapa partnerskap för att främja vården globalt.

Vi på Nordic Healthcare Group

På Nordic Healthcare Group såg vi Vitalis som mycket mer än bara en mässa. För oss var den en plattform där vi fick möjlighet att presentera vår identitet och visa vad vi står för. Vi insåg att det fanns en stark entusiasm för digitalisering och affärsutveckling, och under mässans gång kände vi en sammanhållande kraft och en mängd möjligheter när olika organisationer och aktörer delade med sig av sina kunskaper och behov av rådgivning och strategier. Det var särskilt imponerande att så många var intresserade av att utöka sin verksamhet till Finland, vilket skapar nya och spännande möjligheter för gränsöverskridande samarbeten inom Nordic Healthcare Group.

Många nyfikna deltagare deltog även i vårt spel som handlade om att sortera knappar. Knapparna skulle sorteras individuellt och efter en kort tid skulle man visa upp hur man tänkte och budskapet var att snabbt förstå att kollegor oavsett befattning inte tänker lika – vilket istället måste kommuniceras, och detta kan vi på Nordic Healthcare Group kan bidra med strategier för.

Den energifyllda och samarbetsinriktade känslan på Vitalis understryker mässans betydelse för att bygga kunskap, nätverka och skapa gemensamma visioner för framtidens vård. Vi som deltog och företrädde Nordic Healthcare Group kände denna dynamik tydligt under olika kaffeprat i montern vilket var viktigt för att förstå för att aktivt bidra till den gemensamma utvecklingen inom hälso- och sjukvård.

Kolla på videon och hör mer om NHG’s känslor från Vitalis!