Etusivu » Dataratkaisut

Nurses smiling

DATARATKAISUT

Me NHG:llä uskomme, että päätösten tulee perustua tietoon. Dataymmärrys on avaintekijä paremman terveys- ja sosiaalipalveluiden kehittämisessä – nyt ja tulevaisuudessa. Tämän vuoksi olemme yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa kehittäneet työkaluja ja prosesseja, jotka tukevat parempaa päätöksentekoa sekä tiedon hyödyntämistä sosiaali- ja terveydenhuollon eri organisaatiotasoilla.

Asiantuntemuksemme datan visualisoinnissa ja analysoinnissa tukee tiedolla johtamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi tarjoamme vertaiskehittämisen kautta tulosten vertailua, ja sitä kautta mahdollisuuksia kehittää toimintaa perustuen parhaisiin käytäntöihin.

Data Insight

NHG:läisillä on syvällinen ymmärrys sosiaali- ja terveydenhuollon datasta Suomessa ja Pohjoismaissa. Uskomme, että datan ymmärrys on yksi tärkeimmistä työkaluista tehokkaiden muutosten läpiviemiseksi terveys- ja sosiaalipalveluissa maailmanlaajuisesti.

Tiedostamme, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on erilainen, ja siksi jokaisessa data on erilaista – niin laajuuden, laadun kuin määrän suhteen. Tästä syystä olemme kehittäneet tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa työkaluja päätöksenteon tueksi ja tiedon jakamiseen kaikilla organisaatiotasoilla. Keskeinen osa yhteistyötämme jokaisen kumppanimme ja asiakkaamme kanssa on tietojen käsittely ja analysointi, jotta voimme poimia sekä toimittaa relevanttia ja hyödyllistä tietoa, jota ammattilaiset tarvitsevat työssään.

Benchmarking

Benchmarking, eli vertaiskehittäminen, tarjoaa pitkäjänteiseen toiminnan ja kehityksen seurantaan perustuvaa päätöksenteon tukea. Se mahdollistaa myös keskeisten mittareiden, kuten laadun, kustannusten, tuottavuuden ja toiminnan kehittämisen resurssien vertailun. Vertaiskehittäminen on myös tehokas tapa jakaa parhaita käytäntöjä sairaaloiden, toimialojen, kuntien ja hyvinvointialueiden kesken.

Vertailutuotteemme yhdistävät ainutlaatuisesti BI-dashboardit ja -raportit, analyysit ja näkemyksen sekä ammattilaisten yhteisön. Suomessa vertaisarviointimme on ollut toiminnassa jo yli 10 vuoden ajan niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa, ikääntyneiden palveluissa ja suun terveydenhuollossa. Lisäksi toteutamme myös  lasten ja perheiden palveluijen vertaskehittämistä.

Dashboards

Dataymmärryksellämme, vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon syvällisen kokemuksellamme ja edistyneellä teknisellä osaamisella toteutamme sekä räätälöityjä että tuotteistettuja dashboard-ratkaisuja tietojen visualisointiin. Kehittämämme vaikuttavuusperustaiset dashboardit ovat yhteensopivia ICHOM:n (International Consortium for Outcomes Measurement) mittaristojen kanssa.

Kuntamaisema

Kuntamaisema tarjoaa julkisen sektorin johtamisen tietotarpeisiin palveluratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Olemme tehneet palvelujen selvityksiä ja analysointeja jo yli 10 vuoden ajan ja keränneet samalla laajan vertailuaineiston ja osaamisen kuntien ja hyvinvointialueiden palvelujen johtamisen tueksi. Päämääränämme on tehostaa julkisten toimijoiden tiedolla johtamista. Tarjoamme ratkaisuja mm. talousarvion toteutumisen seurantaan ja tilinpäätöstietojen analysointiin. Asiakkaidemme tuotteistusta ja kustannuslaskentaa kehitämme Numerus-järjestelmällämme. Kuntien ja hyvinvointialueiden johtamista tuemme lisäksi monipuolisten taloudellisuus- ja tuottavuus mittareiden avulla.

Lue lisää