Etusivu » Palvelut » Digi-kehityspalvelut

Woman developing software

Digi-kehityspalvelut

Olemme johtava pohjoismainen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten muutosten tekijä. Asiantuntijoidemme monipuoliset taustat teknologiasta hoitotyöhön ja strategioista tutkimukseen tukevat asiakkaidemme digitaalista uudistumista ja digitaalisten prosessien tehostamista, selkeyttämistä ja laajentamista.

Mielestämme digitaalisen uudistumisen tulisi perustua asiakas- ja potilaskeskeisyyteen ja pyrkiä mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen. Samalla on lähdettävä oletuksesta, että kaikki mikä on järkevää digitalisoida, myös digitalisoidaan. Älykkään teknologian käytön tulee mahdollistaa laajamittainen, kustannusvaikuttava toiminnan muutos ja auttaa asiakkaitamme luomaan parempia hyvinvointipalveluita kaikille. Viisi keskeistä osaamisaluettamme kattavat laajasti digitaaliset muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalveluissa.

DIGITAALISEN STRATEGIAN KONSULTOINTI

Digitaalisen strategian asiantuntijamme neuvovat asiakkaitamme entistä yhtenäisemmän ja toimivamman digitaalisuutta hyödyntävän sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakentamisessa ja siihen liittyvien muutosten käynnistämisessä.

Autamme tunnistamaan ja ratkaisemaan merkittäviä yhteiskunnan ongelmia hyödyntämällä vaikuttavia digitaalisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Digitaaliset muutokset suunnitellaan kokonaisvaltaisesti, palveluntuotannon tarpeista lähtien ja toiminnalliset muutokset huomioiden. Autamme suunnittelemaan, organisoimaan ja resursoimaan digitaalisen strategian toimeenpanon.

Ensisijainen asiakaskuntamme koostuu julkisista terveydenhuollon toimijoista. Työskentelemme myös terveysteknologiatoimittajien kanssa ja autamme heitä tuotekehitykseen ja markkinoihin liittyvissä kysymyksissä.

DIGITAALISEN ARKKITEHTUURIN KONSULTOINTI

Autamme asiakkaitamme luomaan yhtenäistä ICT-arkkitehtuuria päämääränä yhteentoimivuus kaikilla tasoilla, aina EU-tason lainsäädännöstä paikallisiin integraatiototeutuksiin asti. Tunnemme sosiaali- ja terveysalan syvällisesti. Ymmärrämme myös, mitä ei ole mahdollista tehdä toimialan sääntelykehyksen puitteissa.

Autamme asiakkaitamme valitsemaan oikeat arkkitehtuurimenetelmät ja -kehykset sekä tuemme näiden työkalujen käytössä, jotta yhteentoimivuus olisi saumatonta. Tunnemme hyvin toimialakohtaiset tietomallit kuten SNOMED-CT:n ja sosiaalihuollon asiakastietomallin sekä integraatiostandardit kuten HL7:n.

Pitkäaikaisiin asiakkaisiimme
lukeutuu ministeriöitä, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kansallisia viranomaisia, hyvinvointialueita ja palveluntuottajia. Teemme yhteistyötä kansainvälisten sähköisten potilastietojärjestelmien toimittajien kanssa ja autamme heitä paikallisten vaatimusten täyttämisessä.

MUUTOSPROSESSIN SUUNNITTELU

Intohimomme on saada sosiaali- ja terveysalan innovaatiot onnistumaan. Autamme liiketoimintamuutoksen systemaattisessa johtamisessa ja palvelumuotoilun menetelmin tuemme päätöksentekijöitä, terveysalan ammattilaisia, asiakkaita ja potilaita läpi muutosprosessin.

Asiantuntijoissamme yhdistyy vankka tietämys sosiaali- ja terveysalasta design-osaamiseen. Asiantuntemukseemme perustuen tunnistamme mahdollisuudet, joita oikeanlaiset teknologiat voivat tarjota asiakkaillemme. Palvelumuotoilussa hyödynnämme loppukäyttäjätutkimuksia, vaatimusanalyyseja, käytettävyysarviointeja, pilottitestejä ja kenttäkokeiluja. Teemme myös toteutettavuustutkimuksia ja pystymme mittaamaan niiden arvoa. Nämä menetelmät kuuluvat olennaisesti suuriin muutosprojekteihin, kuten sairaaloiden uudelleensuunnitteluun ja potilastietojärjestelmien uusimiseen.

Valtaosa asiakkaistamme on julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita. Yksityiset yritykset, kuten lääkeyhtiöt, ovat usein mukana tukemassa hankkeita.

HANKINTAPALVELUT

Autamme asiakkaitamme saamaan enemmän vastinetta rahoilleen tukemalla heidän hankintojaan mahdollisimman tehokkaasti. Teemme markkinatutkimuksia, autamme muotoilemaan hankintastrategioita ja edistämme julkisia hankintoja.

Hankinnoissa olemme erityisen perehtyneitä sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, sekä terveysteknologioihin, kuten lääketieteellisiin laitteisiin ja sairaaloiden teknologiaan.

Pääasiallinen asiakaskuntamme koostuu julkisista toimijoista. Konsultoimme useita Pohjoismaiden suurimpia sairaalarakennushankkeita ja toimimme neuvonantajina merkittävissä potilastietojärjestelmien hankinnoissa.

DIGIHANKKEIDEN LÄPIVIENNIN TUKI

Työskentelemme kasvavassa määrin kansainvälisissä projekteissa, joiden tavoitteena on prosessien digitalisointi uusimpien teknologioiden avulla. Näiden osalta teemme yhteistyötä valittujen teknologiatoimittajien kanssa. Erityisosaamisalueisiimme kuuluu muun muassa perusterveydenhuollon prosessien digitalisoiminen, jonka avulla mahdollistamme muutoksen kohti virtuaalisia terveydenhuollon palveluita. Digitaalisessa kotihoidossa tähtäämme saumattomaan hoitoon kotiympäristössä hyödyntämällä uusia teknologioita, kuten etäseurantaa, lääkkeiden automaattista jakelua ja tekoälyratkaisuja.


Pohjoismaissa työskentelemme pääasiassa julkisten ja yksityisten terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Pohjoismaiden ulkopuolella ja valikoiduissa tapauksissa teemme yhteistyötä johtavien tieto- ja terveysteknologian toimittajien kanssa.

Lue lisää