Etusivu » Uutiset » HERoS – Health Emergency Response in Interconnected Systems -tutkimushanke

Asiakasreferenssit

HERoS – Health Emergency Response in Interconnected Systems -tutkimushanke

Tarve:

HERoS on Horizon 2020 -projekti, jossa tutkittiin yhteiskunnan ja terveydenhuoltojärjestelmän varautumista Covid-19 -pandemiaan, sekä siihen liittyviä kansanterveydellisiä reaktioita. HERoSin yleinen tavoite oli parantaa reagoinnin tehokkuutta pandemioihin tuottamalla tietoa neljällä osa-alueella: hallintorakenne, terveystieteellinen mallinnus, lääketieteelliset toimitusketjut ja verkossa leviävä virheellinen tieto.

Ratkaisu:

NHG tutki HERoS-hankkeessa miten eurooppalaiset terveydenhuoltojärjestelmät vastasivat kriisiin Covid-19 -pandemian ensimmäisen aallon aikana keväällä 2020. Tutkimuksessa analysoimme, miten erilaiset terveydenhuoltojärjestelmän parametrit, järjestelmien ominaispiirteet ja Covid-19 -pandemian ei-lääkinnälliset interventiot vaikuttivat pandemiaan. Hankkeessa NHG kehitti teho-osastojen kapasiteettia ja käyttöä mallintavan interaktiivisen työkalun. NHG osallistui myös avoimen MOOC-verkkokurssin luomiseen FutureLearn-alustalle.

Tulokset:

HERoS-projekti on monitieteellinen ja hankkeessa yhdistyy terveystieteellinen mallinnus, hallintoon ja päätöksentekoon liittyvä tutkimus, informaatiotieteet sekä toimitusketjun hallinnan tutkiminen. Yhdistämällä kriiseihin varautumisen päätöksentekoprosesseihin, HERoS edistää tehokkaampia ja vaikuttavampia käytäntöjä ja hallintorakenteita kriiseihin vastaamiseen. Tehokkaamman tietojenhallinnan edistämisellä voidaan parantaa epidemioihin reagoimista.

Tutustu NHG:n HERoS-hankkeen puitteissa syntyneihin vertaisarvioituihin julkaisuihin:

Haavisto, I., Uimonen, T., Karvinen, S., Kachali, H., & Leskelä, R. L. (2022). Case study: Swedish COVID-19 first wave response in European context. In Community, Economy and COVID-19: Lessons from Multi-Country Analyses of a Global Pandemic (pp. 489-503). Cham: Springer International Publishing.

Nuutinen, M., Haavisto, I., Niemi, A. J., Rissanen, A., Ikivuo, M., & Leskelä, R. L. (2022). Statistical model for factors correlating with COVID-19 deaths. International Journal of Disaster Risk Reduction, 82, 103333.

Kachali, H., Haavisto, I., Leskelä, R. L., Väljä, A., & Nuutinen, M. (2022). Are preparedness indices reflective of pandemic preparedness? A COVID-19 reality check. International Journal of Disaster Risk Reduction, 77, 103074.

Lue lisää HERoS-tutkimushankkeen verkkosivuilta.