Etusivu » Life science palvelut

Life Science

Life science palvelut

Olemme johtava toimija Pohjoismaissa lääke- ja terveysteknologiayritysten prosessien tukemisessa tuotekehityksestä ja kaupallistamiseen asti.

Työskentelemme tiiviisti julkisten ja yksityisten terveydenhuollon toimijoiden, potilasryhmien, terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien kanssa. Meillä on kokonaisvaltainen ymmärrys terveydenhuollon järjestelmistä yhdistettynä käytännön osaamiseen haluttujen tulosten ja muutoksen saavuttamiseksi.

Asiantuntijatiimimme koostuu moniammatillisista osaajista mm. data-analytiikan, tutkimuksen, palvelumuotoilun,  kehittämisen, strategian ja jalkauttamisen aloilla.

Market access palvelumme:

 • Kustannusvaikuttavuusmallit
 • Budjettivaikutusmallit
 • Mallisovellukset
 • Terveysteknologian arvioinnit, hinta- ja korvattavuushakemukset
 • Lääkkeen arvon osoittaminen
 • Markkina-analyysit
 • Tiedon tuottamisen strategiat
 • Hinnoittelustrategiat
 • Arvon viestimisen strategiat ja managed entry -sopimukset

Market access

Tarjoamme lääkeyhtiöille tukea kompleksin market access -kentän navigoinnissa.

Kattavan terveydenhuoltojärjestelmän ymmärryksemme ja syvällisen rahoittajien vaatimusten tuntemuksemme ansiosta autamme asiakkaitamme nopeuttamaan tuotteiden markkinoille saattamista ja edistämme vaikuttavuusperustaista terveydenhuoltoa.

Räätälöity lähestymistapamme ja käytännön osaamisemme ansiosta saavutamme mitattavia tuloksia ja edistämme asiakkaamme menestystä.

Datan saatavuus palvelumme:

 • Tutkimusluvista ja eettisistä hyväksynnöistä huolehtiminen
 • Tutkimussuunnitelman ja tilastollisen analyysisuunnitelman kirjoittaminen
 • Datan otosten kuvaukset
 • Datan validointi ja käsittely
 • Data-analyysit: kuvailevat tilastot (esim. näyttö, esiintyvyys, ilmaantuvuus, resurssien käyttö, kustannukset), tilastollinen analyysi (korrelaatiot, monimuuttujamallit, vertailut ryhmien välillä ja edistynyt analytiikka (esim. ennakoivat mallit ja koneoppiminen)

Datan saatavuus

Edistynyt analyysikyvykkyytemme ja ainutlaatuinen ymmärryksemme terveysalan markkinoista mahdollistaa meille tunnistaa oleellista tietoja ja tilastoja paikallisista, kansallisista ja kansainvälisistä rekistereistä.

Erilaiset tieteelliset todistuksemme sekä pitkäaikaiset suhteemme sairaaloihin ja muihin alan organisaatioihin mahdollistavat meille tiedon keräämisen ja analysoimisen tavalla, joka tukee lääkeyhtiöiden prosesseja näyttöön perustuvalla tiedolla.

Potilaskokemus- ja osallistamisen palvelumme:

 • Potilaskokemustutkimus (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen)
 • Potilasjärjestö- ja vaikuttamisryhmäyhteistyö
 • Potilaan osallistamissuunnitelma
 • Sitoutumisstrategiat ja -suunnitelmat
 • Potilaan mieltymystutkimus
 • Potilasprofiilit

POTILASKOKEMUS JA OSALLISTAMINEN

Autamme asiakkaitamme rakentamaan pitkäaikaista tapoja osallistaa potilaita ja varmistamaan, että potilaskokemus huomioidaan päätöksenteossa aina kliinisistä kokeista lanseeraukseen ja markkinoilla toimimiseen asti.

Digitaalisen terveyden palvelumme:

 • Käyttäjätutkimukset ja sitoutuminen
 • Palvelukonseptit ja prototyypit
 • Validointi ja pilotit
 • Toteutus- ja skaalaustuki
 • Tulosmittaukset
 • Markkinointi
 • Projektinhallinta

DIGITAALINEN TERVEYS

Palvelumuotoilijamme työskentelevät osana asiakkaidemme kehitystiimejä yhteissuunnittelun periaatteella ja luovat käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemusratkaisuja (UI/UX) yhdessä potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Systemaattinen yhteissuunnittelumme parantaa potilaiden osallistumista ja potilaan tuottaman datan keruuta ja tukee räätälöityjen sisältöjen ja toimintojen luomista.

Potilaspolun palvelumme:

 • Potilaan matkan kartoitus
 • Tiedon ja päätelmien kerääminen
 • Potilaan matkan visualisointi
 • Sidosryhmien kartoitus
 • Yhteiskehittämisen työpajat
 • Ideoiden konseptointi
 • Julkaisut
 • Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet

POTILASPOLKU

Autamme asiakkaitamme ymmärtämään potilaspolkuja kokonaisvaltaisesti. Käyttäytymistieteiden asiantuntijamme tutkivat potilaiden mieltymyksiä, kokemuksia ja kerättyjä tuloksia potilasryhmiltä eri puolilta Pohjoismaita.

Lisäksi järjestämme useat sidosryhmät kokoavia yhteiskehittämisen työpajoja, joissa ideoidaan tehokkaimpia tulevaisuuden ratkaisuja, rooleja ja vastuita.

Kaikki potilaspolut dokumentoidaan ja julkaistaan, jolloin niitä voi hyödyntää kustannus- ja korvausneuvotteluissa, toimintojen välisessä tiimiyhteistyössä ja arvon tuottamisessa potilas- ja hoitajayhteisöille.

RWE ja markkinatutkimusten palvelumme:

 • Sairauden kustannukset ja tautitaakan arviointi
 • Virtuaaliset vertailuryhmät
 • Lanseerauksen jälkeisen näytön tuottaminen
 • Hoitopolkujen ja hoitokäytäntöjen kartoitus
 • Systemaattiset kirjallisuuskatsaukset ja kohdennetut kirjallisuushaut
 • Meta-analyysit
 • Hinta- ja korvausttavuustietojen tuottaminen
 • Hoidon vaikuttavuuteen perustuva tutkimus
 • Käyttöaiheen laajennusta tukevat tutkimukset
 • Hybrididata-mallit
 • Sähköisen potilaskertomukseen pohjautuvat kohorttimallinnukset
 • Selviytymisanalyysi ja lääketieteellinen kirjoittaminen

RWE JA MARKKINATUTKIMUKSET

Tarjoamme markkinaselvitys- ja tutkimuspalveluita, jotka auttavat asiakkaitamme pysymään kilpailijoidensa edellä, ymmärtämään markkinadynamiikkaa ja tekemään tietoisempia päätöksiä.

Tutkimustiimimme osaa rakentaa ja analysoida monimutkaisia tietomalleja ja hyödyntää uusimpia menetelmiä tarjotakseen syvällistä näkemystä ja toteuttamiskelpoisia suosituksia.

Laaja kokemuksemme terveydenhuoltoalalta ja asiakaslähtöinen lähestymistapamme auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tuotteidensa ja palveluidensa täyden potentiaalin.

Vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon palvelumme:

 • Toteutustuki: paikallinen, alueellinen ja maailmanlaajuinen
 • Tulos- ja mittarivalinnat
 • Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet
 • Tieteelliset julkaisut
 • VBHC-koulutus eri sidosryhmille
 • ICHOM-yhteistyö
 • Tietoarkkitehtuuri, tiedonkeruu ja ratkaisutuki
 • Potilaan osallistaminen, PROM-mittaaminen ja tuki
 • Tulosten visualisointituki (esim. dashboardit)
 • Jatkuva parantaminen, vertaiskehittäminen ja muutosjohtaminen

VAIKUTTAVUUSPERUSTAISEN TERVEYDENHUOLLON IMPLEMENTAATIOn tuki

Olemme kansainvälisen terveysvaikutusten mittaamisen konsortion International Consortium for Health Outcomes Measurementin (ICHOM) yhteistyökumppani, ja meillä on laaja osaaminen vaikuttavuusperustaisten terveydenhuollon (VBHC) strategiasta, tulosmittareista, tietojen keräämisestä, potilaiden osallistamisesta, tietojen visualisoinnista sekä ketterästä implementoinnista.

Tuemme lääkeyhtiöitä ja terveysteknologiayrityksiä muodostamaan vaikuttavuusperustaisia kumppanuuksia pohjoismaisten ja muiden eurooppalaisten sairaaloiden kanssa, jotta voimme hyödyntää kerättyjä tuloksia kliinisiin, johtamisen ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

Lisäksi nopeutamme PRO-ratkaisujen kehittämistä, jotka ovat käyttäjien toivomia ja jotka edistävät käyttäytymisen muutosta.

Markkinointi ja myyntipalvelumme:

 • Brändi- ja visuaalinen suunnittelu
 • Markkinointistrategiat
 • Konseptisuunnittelu
 • Markkinatutkimus
 • Käyttäjäprofiilit ja kanavapreferenssit
 • Hoitomuotojen kartoitus
 • BI-dashboardit
 • Myyntikoulutus
 • Arvolupaus ja keskeiset viestit

MARKKINOINTI JA MYYNTI

Asiantuntijamme tukevat asiakkaidemme markkinointi- ja myyntitiimejä rakentamaan henkilökohtaista asiakaskokemusta. Kokemusta rakennetaan hyödyntämällä käyttäytymisdataa, käyttäjien mieltymyksiä ja käyttäjäpolkuja halutun sisällön luomiseksi toivotussa muodossa ja kanavissa.

Yhteistyö DataKIT:n sekä sisällöntuottajien ja graafisten suunnittelijoiden kanssa varmistaa, että suunnitelmat, toimenpiteet, viestit, arvolupaukset ja materiaalit ovat merkityksellisiä ja helposti ymmärrettäviä, ja ne luovat mitattavaa arvoa.

Koulutus- ja fasilitointipalvelumme:

 • Asiantuntijafoorumin fasilitointi
 • Palvelumuotoilukoulutus
 • Potilaspolun kartoitus ja ihmiskeskeinen suunnittelu
 • Vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon keynote-puheenvuorot
 • Potilaan osallistaminen ja potilaskokemus keynote-puheenvuorot
 • Yhteiskehittäminen
 • Design-sprintit

KOULUTUS JA FASILITOINTI

Tarjoamme asiakkaillemme koulutusta uusimpiin trendeihin, tutkimustuloksiin, näkemyksiin, dataan ja kumppanuusmahdollisuuksiin liittyen.

Nopeutamme tiedonjakamista ja taitojen kehitystä liittyen potilaspolun kartoitukseen, potilaskeskeisyyteen, vaikuttavuusperustaiseen terveydenhuoltoon, tulevaisuuden johtajuuteen ja yhteiskehittämiseen.

Lue lisää