Etusivu » Uutiset » Potilaan polun kartoitus pohjoismaisella tasolla tuo esiin uusia mahdollisuuksia markkinoille pääsyn nopeuttamiseksi ja hoitopolkujen optimoiseksi

Asiakasreferenssit

Potilaan polun kartoitus pohjoismaisella tasolla tuo esiin uusia mahdollisuuksia markkinoille pääsyn nopeuttamiseksi ja hoitopolkujen optimoiseksi

Tarve:

Uudet, yksilöllistetyt lääkkeet ja hoidot tulevat markkinoille tulevien vuosien aikana, minkä vuoksi lääkeyhtiöillä on tarve ymmärtää, miten ne voivat optimoida markkinoille pääsyä ja hoitopolkua.

Ratkaisu:

Pohjoismaisella tasolla tapahtuva potilaan hoitopolun kartoitus paljastaa kipupisteet ja sairaudesta vaikutuksen elämänlaatuun (quality of life, QoL). Käyttämällä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä autamme asiakkaitamme saamaan kokonaisvaltaisen ymmärryksen potilaan ja hoitohenkilöstön toimista, käyttäytymisestä, vuorovaikutuksesta, päätöksentekoprosesseista, odotuksista, sairauden kuormittavuudesta, palvelun- ja tuentarpeista sekä haasteista hoitopolun aikana.

Tuloksia analysoi monitoiminnallinen tiimi, ja mahdollisia palvelu- ja ratkaisuideoita kehitetään yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestöjen kanssa.

Tulokset:

Potilaan hoitopolun kartoituksesta saadut tulokset varmistavat, että lääkeyritykset tarjoavat todellista arvoa potilaille ja heidän perheilleen sekä terveydenhuollon ammattilaisille, jotka osallistuvat potilaan hoitoon koko hoitopolun ajan.

Näkemys elämänlaadusta ja sairauden kuormittavuudesta tarjoaa lääkeyrityksille merkittävän mahdollisuuden – yhdessä KOL:n sairauden ja indikaatiokohtaisten potilaan raportoimien tulosten (PROM) kanssa – kehittää ja pilotoida PROM-löydöksiä klinikoissa, joissa jo kartoitetaan potilaan hoitopolun vaiheita.

Potilaan hoitopolkujen kartoitus (patient journey mapping, PJM) on erinomainen työkalu luoda suhteita terveydenhuollon ammattilaisiin, potilasjärjestöihin, sairaaloihin ja päätöksentekijöihi. PJM:n oivalluksia voidaan hyödyntää taktisessa suunnittelussa, ratkaisujen luomisessa, monikanavaisessa markkinoinnissa ja yleisen tietoisuuden lisäämisessä.