Etusivu » Uutiset » Suun terveydenhuollon kehittäminen Espoossa

Asiakasreferenssit

Suun terveydenhuollon kehittäminen Espoossa

Tarve:

Espoon kaupunki palvelee yli 90 000 hammashoidon asiakasta yli 230 000 hammashoitokäynnillä vuosittain. Espoo on ollut jo pitkään suun terveydenhuollon kehittämisen edelläkävijöitä Suomessa. Laatutietoa on ollut kuitenkin suun terveydenhuollossa rajoitetusti hyödynnettävissä. Vuonna 2015 Espoossa ei ollut käytännössä systemaattista aineistoa hoidon laadusta.

Ratkaisu:

NHG:llä on pitkä kokemus suun terveyden mittareiden kehittämisestä, sillä sen suun terveydenhuollon vertaiskehittämisen palvelut lanseerattiin jo vuonna 2009. Vuonna 2015 Espoo aloitti yhdessä NHG:n kanssa laatu- ja vaikuttavuusmittariston kehittämisen, ja yhteistyö jatkuu edelleen. NHG kerää mittaristoon dataa ja esittää ne BI-dashboardilla kymmenen avainindikaattorin kautta, jotka keskittyvät vaikutuksiin, työn laatuun ja palveluiden saatavuuteen. Jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi NHG järjestää säännöllisiä tapaamisia vertaiskehittämisen toimijoille, jotta parhaita käytäntöjä voidaan jakaa, sekä oppia miten mittareita on otettu käyttöön eri yksiköissä ja miten yksiköt ovat hyödyntäneet niitä kehitystyössään.

Erityisesti suun terveyden seurantaan kehitettyjen mittareiden avulla on voitu tunnistaa suun terveydenhuollon haasteita kohdennetusti.

Tulokset:

Viiden vuoden seurannan aikana Espoon tulokset parantuivat kaikissa laatu- ja vaikuttavuusmittareissa. Mittareiden  avulla Espoon kaupunki on pystynyt tekemään nopeita muutoksia suun terveydenhuollon käytäntöihin. Esimerkiksi karieksen osalta Espoon asukkaiden suun terveys on parantunut kaikilla mittareilla viiden vuoden aikana.

Parodontologian saralla Espoo on ottanut vielä suurempia harppauksia: kun vuoden 2019 alussa vain 17 prosentille asiakkaista kirjattiin kiinnityskudosten tutkimus suun tutkimuksen yhteydessä, vastaava luku oli huhtikuussa 2020 63 %.

Vuonna 2018 Espoon suun terveydenhuollon laatu- ja vaikuttavuusmittaristo palkittiin Slush Quality Innovation Awardilla. NHG:n perustamia laatu- ja vaikuttavuusmittaristo esiteltiin myös ICHOM-konferenssissa Rotterdamissa vuonna 2019.