Etusivu » Uutiset » Aivoinfarktin vaikuttavuuspilotti Virossa

Asiakasreferenssit

Aivoinfarktin vaikuttavuuspilotti Virossa

Tarve:

Viron aivoinfarktin hoito oli pirstaleista ja eri toimijoilla oli heikko näkyvyys hoidon vaikuttavuuteen ja koko hoitoketjun kustannuksiin. Viron Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund, EHIF) tunnisti tarpeen kehittää aivoinfarktipotilaan hoitopolkua kahden vuoden pilottihankkeessa.

Ratkaisu:

Hanke käynnistyi vuonna 2020 ja siinä kerättiin neljän sairaalan vaikuttavuustiedot eri lähteistä kuten potilaan raportoimat vaikutukset (PROM-mittarit), kliiniset mittarit ICHOM:in aivoinfarktimittariston mukaisesti täydennettyänä koko hoitoketjun kattavilla kustannustiedoilla.

NHG:n rooli oli tukea projektin kokonaisjohtamista ja tarjota integroitu IT-ratkaisu yhdessä kumppaneidensa kanssa: Philips toimitti ohjelmiston, joka mahdollisti potilaan raportoimien tulosten keräämisen, ja EHIF toimitti kustannustiedot. NHG yhdisti nämä tiedot kliinisiin mittareihin ja loi visuaalisen BI-dashboardin, jonka avulla voitiin analysoida hoitotuloksia ja kustannuksia sairaaloiden välillä. Lisäksi dashboard mahdollisti eri potilasryhmien tarkastelun, tietojen vakioinnin ja tulosten analysoinnin yli ajan. Pilotisissa toteutettiin lisäksi useita hoitopolkujen kehitysprojekteja, ja NHG:n luoma dashboard mahdollisti näiden projektien vaikutusten arvioinnin hoitotuloksiin ja kustannuksiin.

Tulokset:

Vaikuttavuuden vertailu NHG:n luoman dashboardin avulla on mahdollistanut aivoinfarktin hoidon parhaiden käytäntöjen tunnistamisen ja oppien jakamisen sairaaloiden välillä. Lisäksi työkalu antaa Haigekassalle, kansalliselle tilajaalle, mahdollisuuden tarkastella eri sairaaloiden hoitotuloksia ja kustannuksia ja siten ohjata kansallista aivoinfarktin hoidon kehitystä ja rakentaa uudenlaisia kannustinmalleja sairaaloille.

Lue lisää pilotista ICHOMin ja NHG:n blogisarjassa: LINKKI https://www.ichom.org/nordic-healthcare-group-blog/

"(Obligatoriskt)" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.