Etusivu » Uutiset » Visuaalinen työkalu havainnollistaa teho-osastojen kapasiteettia koronavuonna

Artikkelit

Visuaalinen työkalu havainnollistaa teho-osastojen kapasiteettia koronavuonna

Nordic Healthcare Group (NHG) on kehittänyt avoimen verkkotyökalun osana EU-rahoitteista HERoS-tutkimushanketta

Nordic Healthcare Groupin kehittämä työkalu visualisoi teho-osastojen käyttöasteita eri EU-maissa ja alueilla ajanjaksolta helmi-marraskuu 2020. Tiedot pohjautuvat Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja kansallisten terveysviranomaisten dataan.

Työkalu osoittaa, että olisi keskeistä saada reaaliaikaista tietoa teho-osastokapasiteetista alueellisella ja maiden tasolla, jotta terveydenhuollon infrastruktuuria voitaisiin järjestää kriisitilanteessa EU-tasolla. Euroopan komission presidentti Ursula von der Leyen korostaa 29.10.2020 antamassaan lausunnossa, että tiedon jakaminen jäsenmaiden kesken mahdollistaisi rajat ylittävää resurssien jakamista ylikuormitustilanteissa.  Tämä lausuma on linjassa HERoS-tutkimuksessa tehdyn havainnon kanssa, että teho-osastokapasiteetin hyödyntäminen vaihteli suuresti eri EU-maiden ja alueiden välillä pandemian ensimmäisen aallon aikana. Tulevaisuudessa tarvitaan suosituksia luotettavan datan varmistamiseksi.

NHG:n kehittämä työkalu on esimerkki siitä, kuinka dataa voidaan käsitellä ja tukea viranomaisten päätöksentekoa. Työkaluun voi tutustua osoitteessa https://nhg.fi/en/covid19map/.

HERoS-tutkimushankkeen (Health Emergency Response in Interconnected Systems) tavoitteena on rakentaa kokonaiskuva Covid-19 -viruksen aiheuttaman epidemian etenemisestä, erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista sekä eri maiden terveydenhuoltojärjestelmien ja hallintorakenteiden kyvystä reagoida poikkeustilanteessa. Hanke on saanut rahoitusta EU:n Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement No 101003606).

Hanketta koordinoi Hankenin humanitäärisen logistiikan instituutti (HUMLOG), ja se toteutetaan tutkijoiden tiiviinä yhteistyönä ympäri Eurooppaa. NHG tuo konsortioon terveydenhuollon palvelujärjestelmien ymmärrystä ja data-analytiikkaa.

Työkalua esittelevä video: https://youtu.be/QP9ctBs_UFk

HERoS-tutkimushanke: https://www.heros-project.eu/