Etusivu » Uutiset » NHG tuki Sydänliittoa Neuvokas perhe -menetelmän levittämisessä Eurooppaan

Artikkelit

NHG tuki Sydänliittoa Neuvokas perhe -menetelmän levittämisessä Eurooppaan

Neuvokas perhe -menetelmä on valtakunnallinen lapsiperheiden elintapaohjausmenetelmä. Menetelmä tarjoaa ammattilaisille koulutuksia ja työvälineitä perheiden vahvuus- ja voimavarakeskeiseen elintapaohjaukseen sekä ideoita ja materiaalia arjen hyvinvointitaitoihin. Sydänliiton Suomessa kehittämä malli on tunnistettu EU:n best practice -menetelmäksi ja sitä halutaan laajentaa muihin EU-maihin sekä asiakasryhmiin. Tukeakseen mallin juurtumista Nordic Healthcare Group (NHG) auttoi Sydänliittoa ja sen eurooppalaisia yhteistyötahoja ja laati viitekehyksen menetelmän jalkauttamiseen pro bono -projektissa.

Kuva: Sydänliitto/Anna Kara

Neuvokas perhe -menetelmä on ennaltaehkäisevä malli, joka pyrkii edistämään lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia ja ehkäisemään sydän- ja kansansairauksia. Se kattaa eri teemat, kuten ruoka, liikunta, lepo, ruutuaika ja kehosuhde. Sen ytimessä on vahvistaa perheiden pystyvyyden tunnetta. Menetelmä on tarkoitettu lapsiperhetyön ammattilaisille, jotka kohtaavat perheitä eri ympäristöissä, kuten neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, kouluterveydenhuollossa tai muussa perhetyössä. Menetelmää on käytetty Suomessa jo vuodesta 2006 ja sitä laajennetaan nyt uusiin kohderyhmiin sekä EU-maihin, kuten Liettuaan, Kroatiaan, Kreikkaan, Sloveniaan ja Espanjaan.

Projektin alussa kohdemaita haastateltiin, jotta pystyttiin paremmin ymmärtämään alueelliset lähtökohdat ja erot. ”Me halusimme ymmärtää, mitkä ovat menetelmän käyttöönoton edellytykset, haasteet ja mahdollisuudet eri maissa ja millaista tukea tarvitaan. Lisäksi järjestimme kaksi työpajaa, joissa työstimme viitekehystä yhdessä Sydänliiton ja heidän kumppaneidensa kanssa,” kertoo projektipäällikkö Neea Salonen NHG:stä.

Kuva: Sydänliitto/Suvi Tuuli Kankaanpää

Sydänliiton tavoite oli tuottaa selkeä ja toimiva viitekehys, jolla Neuvokas perhe -menetelmä voidaan implementoida erilaisissa toimintaympäristöissä ja kulttuureissa. Sydänliitolle oli keskeistä, että menetelmän ydin pysyy samana, vaikka sitä sovellettaisiin eri tavoin eri maissa ja alueilla.

Sydänliitolla projektista vastannut kehittämispäällikkö Kati Kuisma kertoo, että viitekehys on nyt valmis jaettavaksi ja testattavaksi. ”Meillä on suuria odotuksia ja toiveita menetelmän levittämiselle – viitekehys tarjoaa järjestelmällisen tavan ottaa malli käyttöön ja tukea sen implementointia. Me uskomme, että Neuvokas perhe voi vaikuttaa positiivisesti monien lapsiperheiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun.”

Sydänliitto kiittelee myös yhteistyötä NHG:n kanssa. ”Me olemme saaneet NHG:ltä arvokasta apua ja tukea. He ovat olleet hyvin ammattitaitoisia, innostuneita ja sitoutuneita projektiin. He ovat myös tuoneet meille uusia näkökulmia ja ideoita. Yhdessä olemme luoneet viitekehyksen, joka on selkeä, joustava ja kattava. Se auttaa meitä viestimään menetelmän hyödyistä ja toimintatavoista eri kohderyhmille ja toimijoille,” Kuisma toteaa.

NHG on sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluihin, analytiikkaratkaisuihin ja tutkimukseen keskittynyt yritys, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuoltoa saavuttamaan vaikuttavia tuloksia parantaakseen kaikkien ihmisten elämää. Vuosittainen pro bono -projekti on osa NHG:n yhteiskuntavastuuta. ”Meille NHG:läisille on tärkeää tukea asiantuntemuksellamme yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja – myös tarjoamalla osaamistamme pro bono. Innostuimme Neuvokas perhe -menetelmästä, joka on ollut jo pitkään käytössä Suomessa, sillä näimme, että se voisi hyödyttää monia lapsiperheitä eri puolilla Eurooppaa,” kertoo NHG:n viestintä- ja markkinointijohtaja Milja Saarimaa.

Kuva: Sydänliitto/Anna Kara