Etusivu » Uutiset » Tulevaisuuden sote-kiinteistöinvestointien suunnittelun ja arvioimisen tueksi laadittiin laskentamalli ja arviointikriteeristö

Artikkelit

Tulevaisuuden sote-kiinteistöinvestointien suunnittelun ja arvioimisen tueksi laadittiin laskentamalli ja arviointikriteeristö

Sote-kiinteistöinvestointien arviointikriteerit ja -menetelmät -hankkeen raportti on julkaistu. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Nordic Healthcare Groupin (NHG) ja Aalto-yliopiston tutkimusryhmä Soteran toteuttamassa tutkimuksessa arviointiin sairaansijojen ja ikääntyneiden pitkäaikaispaikkojen määrän ja niihin liittyvien investointien tarvetta tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kehityksestä valmisteltiin kolme vaihtoehtoista skenaariota, joiden valmistelussa hyödynnettiin kansainvälisiä esimerkkejä sekä kotimaisia sote-kiinteistökehittämisen ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Hankkeessa valmisteltiin laskentamalli, joka mahdollistaa investointien tarpeellisuuden ja tarvittavan koon arvioinnin ennustetun palveluiden kysynnän kehityksen mukaan.

Lisäksi valmisteltiin arviointimalli, jota voidaan hyödyntää Investointisuunnitelmien arvioinnissa alueellisten kehityssuunnitelmien ja palveluiden toteutuksen sekä rakentamisen laadun ja kustannusten näkökulmista.

Sote-kiinteistöinvestointien arviointiin ja niihin liittyvien sairaansijojen ja ikääntyneiden pitkäaikaispaikkojen määrän määrittelyyn ei ole olemassa yksiselitteistä mallia. Paikkatarpeisiin vaikuttavat väestökehityksen ohella mm. käytössä olevat toimintamallit, palvelupolut sekä hoito-ohjeet.

Teknologian, toimintamallien ja hoitomenetelmien kehittyessä vuodeosastokapasiteetin ja pitkäaikaispaikkojen määrän tarpeen uskotaan vähenevän. Samalla asiakkaiden, potilaiden sekä heidän läheistensä odotukset palveluiden toteutukselle muuttuvat. Tämä vaikuttaa fyysisten tilojen rakentamistarpeeseen palveluiden toteuttamiseksi.

Kiinteistöinvestoinnit ovat pitkäikäisiä, mikä tekee kapasiteetin nopean säätelyn vaikeaksi. Tämän vuoksi investointien onnistumisen kannalta keskeistä on panostaminen kiinteistöjen suunnitteluun ja muunto- ja käyttöjoustavien ratkaisujen kehittäminen. Näin on mahdollista säädellä kiinteistön käyttötarkoitusta sen elinkaaren aikana ja vastata muuttuviin tarpeisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Lue lisää valtioneuvoston tiedotteesta.

Tutustu raporttiin.