Etusivu » Uutiset » Tietojohtamisen arviointimallilla tunnistetaan parhaat kehityskohteet

Artikkelit

Tietojohtamisen arviointimallilla tunnistetaan parhaat kehityskohteet

Tietojohtamisen arviointimalli -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Hanke on toteutettu osana valtioneuvoston tutkimustoimintaa. Tutkimuksen toteuttivat Nordic Healthcare Group Oy (NHG), Tampereen yliopisto, aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI sekä Helsingin yliopisto. Hankkeessa tutkimusryhmä on luonut työkalun, jolla julkisten palveluiden järjestäjä- ja tuottajaorganisaatiot voivat arvioida tietojohtamisen käytäntöjään. Tarkoituksena oli tunnistaa tietojohtamisen nykytilanne, ja arvioida ja priorisoida sen perusteella parhaat kehityskohteet.

Tietojohtamisesta vallitsee erilaisia käsityksiä organisaatioiden välillä ja myös saman organisaation sisällä, ainakin maakuntavalmistelun yhteydessä tehdyn kartoituksen perusteella. Erot tietojohtamisen kehittämisessä ovat suuria, sillä koko tietojohtamisen käsite ymmärretään eri tavoin strategisista lähtökohdista IT-toimintoihin. Koska kehitystarve tietojohtamisessa on jatkuva, hankkeessa luotiin arviointimalli, jota voidaan hyödyntää pitkäaikaisesti organisaatiosta riippumatta. Mallia testattiin kahden sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton, yhden kaupungin ja TE-hallinnon edustajien kanssa. Testaukseen osallistuneet kokivat työkalun kattavaksi ja hyödylliseksi.

Malli auttaa tahoja tekemään itsearviointia ja vertaisarviointeja, sekä järjestäjäorganisaatiot voivat käyttää sitä esimerkiksi arvioina toimijoilleen. Arviointimalliin perustuvassa työkalussa jokaiseen ulottuvuuteen liittyy väittämiä, joihin vastaamalla saadaan kattava kuva organisaation tietojohtamisen nykytilasta tai tavoitetilasta. Lisäksi jokaiseen ulottuvuuteen liittyen pyydetään arviomaan tyytyväisyys nykytilaan.  Tämän ansiosta kehitetty malli ja työkalu soveltuu monenlaisille ja kokoisille organisaatioille: kaikkien ei tarvitse tavoitella korkeimpia pisteitä kaikissa ulottuvuuksissa – riittää, jos ollaan tyytyväisiä nykyiseen tasoon.

Arviointimallin lisäksi hankkeessa laadittiin koonti toimenpiteistä, joita tietojohtamisen kehittämiseksi voitaisiin tehdä Suomessa kansallisella ja alueellisella tasolla. Kansallisella tasolla tulisi määritellä tiedon luokitukset ja mittarit sekä selkiyttää työnjakoa alueellisten toimijoiden kanssa. Alueellisella tasolla tärkeää on muun muassa tavoitteiden konkretisointi ja IT-arkkitehtuurin kehittäminen. Arviointimalli ja tietojohtamisen kehittämissuositukset on koottu hankkeen loppuraporttiin.

Lue loppuraportti täältä.

Lue Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tiedote täältä.

 

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Riikka-Leena Leskelä, Nordic Healthcare Group, p. 050 4100 737, riikka-leena.leskela@nhg.fi

 

Nordic Healthcare Group (NHG) on vuonna 2004 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluihin erikoistunut suomalainen kasvuyritys. Asiakkaamme ovat sairaanhoitopiirejä, kuntia, yksityisiä palveluntarjoajia, lääketeollisuuden yrityksiä, pääomasijoittajia ja terveydenhuollon teknologiayrityksiä. Palveluksessamme on yli 120 kokenutta osaajaa ja nuorta lahjakkuutta. www.nhg.fi

"(Obligatoriskt)" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.