Etusivu » Uutiset » Siun soten kotihoito kehittää työntekijäkokemusta palvelumuotoilun keinoin

Artikkelit

Siun soten kotihoito kehittää työntekijäkokemusta palvelumuotoilun keinoin

Kotihoito tekee arvokasta työtä mahdollistamalla ikääntyvien ihmisten kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Siihen kohdistuu kuitenkin monenlaisia paineita, kun väestö vanhenee. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten kotihoito päätti panostaa työntekijäkokemukseen löytääkseen tapoja, joilla työntekijät voivat ja jaksavat paremmin.

Kotihoidon työntekijät haluttiin nostaa palvelumuotoilun keinoilla kehittämistyön keskiöön. Siun sotella oli jo aiempia hyviä kokemuksia palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisestä, minkä vuoksi he päättivät avoimin mielin lähteä kokeilemaan niitä myös kotihoidon työntekijäkokemuksen tukemiseen.

Lähtökohtana oli kotihoidon negatiivinen julkisuuskuva, jota leimaa työn arvostuksen puute. Siun sotessa nähtiin mahdollisuus päästä väsyneistä mielikuvista eroon positiivisella ja arvostavalla lähestymistavalla, joka lähtee työntekijöiden omista kokemuksista ja kehitysehdotuksista.

”Olemme todella tyytyväisiä, että lähdimme näin ennakkoluulottomasti kokeilemaan uusia tapoja pureutua kotihoidon henkilöstön kokemiin vahvuuksiin ja haasteisiin arjessaan. Työntekijät kokivat tässä projektissa, että heitä halutaan todella kuunnella ja heidän mielipidettään arvostetaan – oli positiivista huomata, että koko henkilöstölle suunnatun kyselytutkimuksen vastausprosentti oli sen mukaisesti erittäin korkea, yli 70 %. Tämä antaa meille selkärankaa tarttua kehityskohtiin ja viedä niitä eteenpäin, kun tiedämme, että olemme työntekijöidemme asialla”, kertoo kotihoidon palvelupäällikkö Soili Särmä.

Myös yhteiskehittämistyöpajat koettiin erittäin antoisina ja erinomaisena menetelmänä pureutua yhdessä haasteisiin ja saada ideoita työntekijöiltä. Työntekijöillä on suuri tarve tulla kuulluksi, ja esimerkiksi heidän ideoimansa huoliseinä otettiin käyttöön heti kotihoidossa. Vastaava idea on jatkossa helposti monistettavissa myös muihin Siun soten toimintoihin.

”Taustalla on yhteinen huoli työntekijöiden jaksamisesta, ja työpajoista huomasi, että kaikki osallistujat panostivat niihin ennakkoluulottomasti ja avoimesti. Kehityskohteet nostettiin kaunistelematta pöydälle. Tätä kautta pääsimme pohtimaan juurisyitä ja ratkaisuehdotuksia”, Särmä jatkaa.

Lopputuloksena Siun soten kotihoidolla on selkeät kehityssuunnitelmat vuodelle 2020. Kaufmannin / Nordic Healthcare Groupin palvelumuotoilijoita he kiittelevät erityisesti hyvin läpiviedystä projektista, jossa aikataulut pitivät ja niin sisällöllisesti kuin visuaalisestikin hienot lopputuotokset ovat sellaisinaan hyödynnettävissä ja eteenpäin vietävissä.

”Työntekijäkokemuksen merkitys kotihoitotyössä on erittäin tärkeä ja hyvän asiakaskokemuksen edellytys. Työntekijöiltä vaaditaan eettistä toimintatapaa vaativissa ja itsenäisissä työtehtävissä. Asiakaskokemusta mitataan usein, mutta työntekijäkokemusta kysytään harvemmin. Halusimme kääntää ketjun toisinpäin, sillä vain tyytyväinen työntekijä pystyy tuottamaan laadukkaita asiakaskohtaamisia”, Siun soten kehittämispäällikkö Maria Laukkanen kiteyttää.