Etusivu » Uutiset » Potilaan oma kokemus hoitotuloksesta näkyväksi – Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kehitetään parempaa hoitoa kuuntelemalla potilasta

Artikkelit

Potilaan oma kokemus hoitotuloksesta näkyväksi – Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä kehitetään parempaa hoitoa kuuntelemalla potilasta

Sepelvaltimotautipotilaiden kokemusten järjestelmällinen kerääminen ja analysointi otetaan osaksi hoidon vaikuttavuuden mittaamista pilottihankkeessa KSSHP:ssä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön potilaan oireiden ja toimintakyvyn itseraportoimiseen erikoistuneen Philips VitalHealthin Questlink -työkalun. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa. Maaliskuussa käynnistyneessä pilottiprojektissa otetaan hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa harppaus kohti uutta toimintamallia, kun potilaan kokemukset hoitotuloksesta tulevat kuulluksi osana hoitoa: uuden työkalun avulla KSSHP:n sepelvaltimotautipotilaat pääsevät itse arvioimaan omaan terveydentilaansa ja toimintakykyynsä liittyviä tekijöitä. Tiedot kerätään järjestelmällisesti ja liitetään systemaattisesti muihin hoidon tuloksiin. Ainutlaatuinen kärkihanke yhdistää kokonaisuudeksi hoidon vaikuttavuuden mittaamisen kolmea eri näkökulmaa – kliiniset vaikutukset, kustannukset ja potilaan raportoimat tulokset.

Aiemmin hoidon vaikuttavuuden mittaaminen on keskittynyt lähinnä kuolleisuuden ja uusintatoimenpiteiden kaltaisiin tekijöihin, jotka eivät yksinään kerro riittävästi hoidon vaikutuksesta potilaan oireisiin tai vointiin arkielämässä.  Potilaalta tulisikin kysyä lisäksi hänen näkökulmastaan merkittävistä asioita, kuten sepelvaltimotautipotilaiden kohdalla rintakivusta ja hengenahdistuksesta.

Potilaalta järjestelmällisesti kerätty terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvä tieto auttaa tulevaisuudessa parantamaan paitsi hoitoa, myös koko sepelvaltimotautiketjun ohjausta ja johtamista, etenkin kun tämä tieto yhdistetään terveydenhuoltojärjestelmän perinteisiin kliinisiin mittareihin ja kustannuksiin. Kyselyvastausten perusteella tietoon tulee selkeitä taudin uusiutumiseen tai toimintakyvyn alenemiseen viittaavia oireita, joihin hoitava taho pääsee reagoimaan. Potilaan ja terveydenhuoltojärjestelmän kumppanuus tiivistyy omaa hoitoa koskevan vaikuttavuuspalautteen myötä. Pilottihankeen perusteella vastaavien vaikuttavuusperusteisten, potilaan raportoimien mittareiden käyttöä voidaan helposti laajentaa myös muihin potilasryhmiin.

KSSHP:n kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen on vahvasti sitä mieltä, että volyymien, kuten käyntimäärien ja toimenpidemäärien, mittaamisen rinnalla tulisi arvioida nykyistä enemmän hoidon todellista hyötyä ja vaikuttavuutta. ”KSSHP:ssa halutaan valmistautua tulevaisuuteen, jossa koko hoitoketjun vaikuttavuuden järjestelmällinen mittaaminen on yksi keskeisimpiä välineitä toiminnan suunnan kehittämisessä.  Erikoissairaanhoito on perinteisesti seurannut sepelvaltimotautipotilaiden vointia noin kuukauden ajan toimenpiteiden jälkeen.  Pidempiaikainen systemaattinen potilaiden kuunteleminen antaa tietoa paitsi toimenpiteiden pitkäaikaishyödyistä, myös koko hoitoketjun toiminnasta. Hoidon kehittämisen kannalta tämä on avaintekijä ja tulevaisuuden suunta. Potilaskeskeinen ICHOM-mittaristo soveltuu tähän tarkoitukseen erinomaisesti,” kommentoi Mustonen.

Potilaskokemusta mitataan jo maailmalla laajasti: vaikuttavuusperusteisella terveydenhuollolla parempaa hoitoa myös kaikille suomalaisille

Kansainvälisesti erilaisia potilaan terveyttä ja toimintakykyä mittaavia työkaluja käytetään jo laajasti, esimerkiksi Philips VitalHealthin QuestLink on osa hoitoprosessia useissa sairaaloissa, mm. Martini-Klinikissä Saksassa ja Mayo Clinicissä Yhdysvalloissa. Työkalu hyödyntää kansainvälisiä ICHOM-mittaristoja, joilla pyritään kansainväliseen yhdenmukaisuuteen ja tulosten vertailukelpoisuuteen. Potilaan raportoimat vaikuttavuusmittarit jaetaan yleensä kahteen osa-alueeseen: Patient Reported Outcome Measures (PROM), joilla mitataan potilaan toimintakykyä, ja Patient Reported Experience Measures (PREM), joilla taas mitataan potilaan asiakaskokemusta.

NHG selvitti syyskuussa 2018 vaikuttavuusperusteisten mittaristojen käyttöä erikoissairaanhoidossa Suomessa. Selvityksessä kävi ilmi, että asiakkaan raportoimia mittareita käytetään erikoissairaanhoidossa toistaiseksi vain vähän, mutta suurin osa vastaajista (71 %) haluaisi lisätä potilaan raportoimien mittareiden käyttöä terveydenhuollossa. Lähes neljäsosa (23 %) vastaajista aikoi ottaa käyttöön potilaan raportoimia terveydentila-, toimintakyky- ja kokemusmittareita seuraavan kahden vuoden aikana.

NHG:n liiketoimintajohtaja Vesa Komssi näkee, että vaikuttavuusperusteisissa mittareissa piilee merkittäviä mahdollisuuksia tulevaisuudelle. ”Vaikuttavuuden mittaamista tarvitaan entistä laajemmin kaikissa merkittävissä potilasryhmissä maanlaajuisesti. Vaikuttavuus-perusteinen terveydenhuolto on keskeinen keino taata tulevaisuudessa laadukasta hoitoa rajallisilla resursseilla kaikille suomalaisille. Olemme erittäin iloisia, että KSSHP on halunnut edelläkävijänä lähteä pilotoimaan vaikuttavuusperusteisia mittareita ja ymmärtänyt potilaskokemuksen merkityksen hyvän hoidon kehittämisessä. Mielenkiinnolla seuraamme pilotin tuloksia ja mahdollisuuksia laajentaa toimintamallia myös muihin potilasryhmiin,” Komssi kertoo.

 

Lisätiedot:

Nordic Healthcare Group (NHG), liiketoimintajohtaja Vesa Komssi, p. 050 331 7978, vesa.komssi@nhg.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP), kehittäjäylilääkäri, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Pirjo Mustonen, p. 0142695290, pirjo.mustonen@ksshp.fi

 

Lue lisää aiheesta: Vaikuttavuuden mittaaminen tekee tuloaan erikoissairaanhoitoon

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa. Keski-Suomen keskussairaala sijaitsee Jyväskylässä. KSSHP on suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri, jossa ovat edustettuina lähes kaikki lääketieteen erikoisalat. Vahvuutemme ovat ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, laaja tutkimus- ja koulutustoiminta sekä hyvin hioutunut ja luottamukseen perustuva yhteistoiminta terveyskeskusten kanssa. www.ksshp.fi

Nordic Healthcare Group (NHG) on vuonna 2004 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluihin erikoistunut suomalainen kasvuyritys. Asiakkaamme ovat sairaanhoitopiirejä, kuntia, yksityisiä palveluntarjoajia, lääketeollisuuden yrityksiä, pääomasijoittajia ja terveydenhuollon teknologiayrityksiä. Palveluksessamme on yli 120 kokenutta osaajaa ja nuorta lahjakkuutta. www.nhg.fi

 Nordic Healthcare Group toimii Philips VitalHealthin yhteistyökumppanina Suomessa ja International Consortium for Health Outcomes Measurementin (ICHOM) partnerina. ICHOM on alan kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka kehittää terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamista maailmanlaajuisesti.