Etusivu » Uutiset » Pidetään yhdessä stadin lapsista huolta – Helsingin perhehoidon palvelut kirkasti viestinsä sijaisperheitä kuuntelemalla

Artikkelit

Pidetään yhdessä stadin lapsista huolta – Helsingin perhehoidon palvelut kirkasti viestinsä sijaisperheitä kuuntelemalla

Helsingin kaupungin lastensuojelun perhehoidon palvelut on perhehoidon kentällä Suomen suurin toimija. Suurten volyymien ja pitkän kokemuksen ansiosta Helsingin perhehoidossa on paljon erikoistunutta osaamista ja perhehoitotarjonta on laaja. Perhehoidon viestin kirkastamiseksi kaivattiin uusia keinoja kuunnella ennen kaikkea sijaisperheitä mutta myös perhehoidon moniammatillisia työntekijöitä, mihin palvelumuotoilu tarjosi mainiot puitteet. Projektin tuloksena syntyi uusi perhehoidon sanoman visuaalisestikin kiteyttävä viestintämateriaali.

Perhehoito vastaa lastensuojelun asiakkaiden sijoituksesta sijaisperheisiin. Helsingissä perhehoidon sijaisperheet ovat moninaisia, ja uusia perheitä tarvitaan jatkuvasti mukaan toimintaan lasten lyhyt- ja pitkäaikaisia sijoituksia varten.

”Helsingin perhehoidon palveluilla oli jo slogan Pidetään yhdessä stadin lapsista huolta, mutta viestiminen uusien perheiden houkuttelemiseksi mukaan toimintaan kaipasi visuaalisuutta sekä sanoman kirkastamista ja yksinkertaistamista. Tässä koimme, että haluamme kuulla myös toiminnassa mukana olevilta sijaisperheiltä, millaista viestintää he kaipaavat toiminnastamme,” kertoo Helsingin kaupungin sosiaaliohjaaja Niina Marjoniemi.

Projekti toteutettiin haastatteluilla, joissa palvelumuotoilijat kuulivat niin nykyisiltä sijaisperheiltä kuin perhehoidon työntekijöiltä näkemyksiä Helsingin perhehoidon toiminnasta ja sen viestinnästä. Tämän jälkeen esille nousseita asioita ja uutta materiaalia työstettiin kahdessa työpajassa.

”Sijaisperheiden haastattelut antoivat meille arvokasta tietoa. Haastatteluissa kysyttiin mm. mitä meiltä toivotaan, miten meidät mielletään ja millaisena yhteistyökumppanina meidät nähdään. Yksi tärkeä havainto liittyy epävarmuuteen siitä, millaisia odotuksia ja vaatimuksia meillä on sijaisperheitä kohtaan. Moni oli pohtinut, kelpaako ja riittääkö oma perhe. Haluamme kuitenkin nimenomaan kannustaa moninaisia perheitä mukaan toimintaan: jos löytyy vähänkin kiinnostusta, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää,” Helsingin kaupungin sosiaalityöntekijä ja PRIDE-valmentaja Anu Turri kannustaa.

Turri ja Marjoniemi kiittelevät työpajojen sujuvuutta ja hyvää henkeä. He kokevat, että työntekijät saivat koko ajan vaikuttaa projektin etenemiseen ja että heitä todella kuultiin joka vaiheessa. Muokkauksia ja valintoja pääsi tekemään ihan projektin loppumetreille asti. Palvelumuotoilun osalta tämä oli heille ensimmäinen kokemus, ja he kokevat lähestymistavan onnistuneen tuomaan yhteen erilaista osaamista. Kokonaisuutena he ovat oikein tyytyväisiä projektiin, NHG/Kaufmannin palvelumuotoilijoihin ja lopputuotokseen.

Lopputuotoksena syntynyt viestintämateriaali on aluksi otettu käyttöön Helsingin perhehoidon some-kanavissa. Jatkossa materiaaleja on tarkoitus hyödyntää laajemminkin ja eri tarkoituksiin, esim. tilaisuuksissa, lehti-ilmoituksissa ja mahdollisesti jopa katumainonnassa.

”Saimme hienon visuaalisen kokonaisuuden kuvineen ja teksteineen, kuten olimme toivoneet. Materiaalit ovat meille erittäin hyödyllisiä ja kuvaavat hienolla tavalla ydinviestiämme. Myös sloganimme istui täydellisesti tähän kokonaisuuteen. Koemme, että viestimme ulospäin on nyt vahva ja helposti ymmärrettävä. Materiaalit ovat raikkaita, kivoja ja aikaa kestäviä ja kaikin tavoin meidän näköisiä,” Marjoniemi ja Turri kiittelevät.