Etusivu » Uutiset » Philips, Nordic Healthcare Group ja Meditsiinigrupp tukemaan aivoinfarktin hoitopolun kehitystä Virossa kansallisessa pilottiprojektissa

Artikkelit

Philips, Nordic Healthcare Group ja Meditsiinigrupp tukemaan aivoinfarktin hoitopolun kehitystä Virossa kansallisessa pilottiprojektissa

Philips, Nordic Healthcare Group (NHG) ja paikallinen yhteistyökumppani Meditsiinigrupp tukevat Viron sairausvakuutuskassaa (Estonian Health Insurance Fund, EHIF) kaksivuotisessa Aivoinfarktin hoitopolun pilottiprojektissa ja tarjoavat IT-ratkaisun aivoinfarktin hoidon tulosten ja kustannusten mittaamiseen.

”Aivoinfarktin hoitopolku -pilotin tarkoitus on parantaa potilaiden elämänlaatua integroimalla hoitopolun eri kokonaisuudet yhteen erityisesti potilaan näkökulmasta. Pilotti sisältää kolme keskeistä kokonaisuutta – neljä sairaalaa vetävät itsenäisesti omia kehitysprojektejaan, aloitamme ensimmäistä kertaa mittaamaan potilaan raportoimia tuloksia sekä testaamme uutta korvausmallia, joka kattaa potilaan koko hoitopolun kustannukset. Olemme oppineet muiden maiden kokemuksesta, että tietojärjestelmien tuoma tuki on tärkeää tällaisessa pilotissa. Olemme iloisia, että olemme saaneet kumppaneiksemme näin pätevät kumppanit.” – Maivi Parv, Hallituksen jäsen, EHIF kommentoi.

Noin 3200 henkilöä saa Virossa vuosittain aivoinfarktin. Potilaista noin 20 % kuolee yhden kuukauden sisällä ja 45 % aivoinfarktista selvinneille jää jonkin asteinen toimintakykyä haittaava vamma. Korkean sairaustaakan sekä monimutkaisen ja pirstaleisen hoitopolun takia aivoinfarkti valikoitui ensimmäisen pilottiprojektin kohteeksi. Tulosten mittaaminen ja vertaileminen niin potilaan elämänlaadun kuin kustannusten näkökulmasta on tärkeä osa pilottiprojektia.

Tulosten ja kustannusten mittaamiseen osallistuu neljä kuudesta virolaisesta akuutteja aivoinfarkteja hoitavasta sairaalasta. Täten tuloksia päästään vertailemaan useasta näkökulmasta: potilaan raportoima hyöty, kliiniset tulokset sekä kustannukset. Tulosten vertailu mahdollistaa hyvien käytäntöjen tunnistamisen ja jakamisen. Jos projekti onnistuu, voidaan mittaamista laajentamaan muihin Viron sairaaloihin ja tautiryhmiin.

Pilottihankkeessa potilaan terveystiedot kerätään ja analysoidaan käyttäen Philipsin potilaan raportoiman terveydentilan mittaamiseen tarkoitettua ohjelmistoa ja sen standardoituja ja validoituja kyselyitä. Kustannustieto taas saadaan Viron sairausvakuutuskassan kautta. NHG, joka valittiin 2019 ICHOM-järjestön (International Consortium for Health Outcomes Measurement) sertifioiduksi implementointikumppaniksi Euroopassa, yhdistää tiedot terveydentilasta ja kustannuksista yhteen raportointityökaluun, jonka avulla kustannusten ja terveyshyötyjen korrelaatiota voidaan tarkastella ja seurata. Raportointityökalulla ammattilaiset voivat vertailla hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä sairaaloiden että ammattilaisten välillä. Lisäksi sairaalat saavat myös tietoa omien kehitysprojektiensa vaikutuksista. Kun hoidon tuloksena saavutetut terveyshyödyt vielä vakioidaan suhteessa potilaan lähtötilanteeseen, saadaan vertailukelpoista tietoa muun muassa potilaan toimintakyvystä, töihin paluun onnistumisesta ja hoitoketjujen sujuvuudesta.

Hoidon tulosten mittaamisen ja vertailun lisäksi Virossa testataan uutta korvausmallia, joka kattaa aivoinfarktipotilaan kaikki hoidon kustannukset ensimmäisen 365 päivän ajalta. Hinnoittelu perustuu seitsemään kiinteään hintaluokkaan, jotka riippuvat annetusta hoidosta ja potilaan iästä, sillä nämä tekijät on tunnistettu keskeisiksi kustannusajureiksi. Uudessa korvausmallissa hoitoketjusta vastaava palveluntuottaja kantaa taloudellisen riskin koko hoitoketjusta ensimmäisen vuoden ajan infarktin jälkeen.  Tämä malli kannustaa palveluntuottajaa suunnittelemaan hoitoketjun kokonaisvaltaisesti komplikaatioiden välttämiseksi sekä antaa enemmän vapautta huomioida potilaan tarpeet. Jos pilotti onnistuu, palveluntuottajan saama korvaus voidaan kytkeä myös hoidon tuloksiin.

“Digitaaliset teknologiat muuttavat vauhdilla tapaa, jolla aivoinfarktin hoito organisoidaan kohti vaikuttavuusperusteista mallia. Philips on ylpeä yhteistyöstä Viron sairausvakuutuskassan kanssa ja siitä, että voimme tarjota tiedonhallintaratkaisun korkean riskin väestölle nelimaalimallia (Quadruple Aim) hyödyntäen.” – Reinier Schlatmann, toimitusjohtaja Philips Keski- ja Itä-Eurooppa, kertoo.

”Olemme innoissamme tästä mahdollisuudesta toteuttaa kansallisen tason vaikuttavuushanke, ja samalla avata kansainvälinen yhteistyö ICHOM:n kanssa. Viro on jo edelläkävijä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä, joten heillä on erittäin hyvät edellytykset vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon rakentamiseen.”- kertoo NHG:n liiketoimintajohtaja Vesa Komssi.

 

Lisätiedot:

Tiina Sats, the Head of Specialized Healthcare Department, EHIF, +372 55654015, tiina.sats@haigekassa.ee

Vesa Komssi, Executive Vice President, NHG, +358 50 331 7978, vesa.komssi@nhg.fi

Kamila Koźbiał, Communications Manager at Philips, +48 665 553 569, kamila.kozbial@philips.com

Laura Silm, Quality and Sales Manager, Meditsiinigrupp: +372 5129964, laura.silm@meditsiinigrupp.ee

 

Viron sairausvakuutuskassa (Estonian Health Insurance Fund, EHIF) kattaa sairaustapauksessa henkilön tarvitsemien palveluiden kulut. Missiomme on kattaa 1,2 miljoonan ihmisen terveydenhuoltokulut, auttaa ehkäisemään ja parantamaan sairauksia, rahoittaa lääkkeiden ja teknisten lääkinnällisten apuvälineiden hankintaa ja tarjota etuja väliaikaiseen työkyvyttömyyteen ja muita etuja. https://www.haigekassa.ee/en

Nordic Healthcare Group (NHG) on vuonna 2004 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluihin erikoistunut suomalainen kasvuyritys. Asiakkaamme ovat sairaanhoitopiirejä, kuntia, yksityisiä palveluntarjoajia, lääketeollisuuden yrityksiä, pääomasijoittajia ja terveydenhuollon teknologiayrityksiä. Palveluksessamme on yli 120 kokenutta osaajaa ja nuorta lahjakkuutta. https://nhg.fi/

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused on improving people’s health and enabling better outcomes across the health continuum from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment and home care. Philips leverages advanced technology and deep clinical and consumer insights to deliver integrated solutions. Headquartered in the Netherlands, the company is a leader in diagnostic imaging, image-guided therapy, patient monitoring and health informatics, as well as in consumer health and home care. Philips generated 2019 sales of EUR 19.5 billion and employs approximately 81,000 employees with sales and services in more than 100 countries. Philips offers a software to measure outcomes with hundreds of validated questionnaires, including ICHOM standard sets. Nordic Healthcare Group is Philips’ partner. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter

Meditsiinigrupp AS imports, sells and maintains various medical equipment from a variety of recognized manufacturers. We have over 20 years of experience in the field of medical technology, and our clients are all major health care institutions in Estonia. https://www.meditsiinigrupp.ee/en/home/

International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka kehittää terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamista maailmanlaajuisesti. Yksi ICHOM:in perustajista on professori Michael E. Porter. www.ichom.org ICHOM Standard Set -mittaristot ovat standardoituja tuloksia, mittaamisen työkaluja, mittauspisteitä ja riskinhallintatekijöitä tietylle tautiryhmälle. Standard Setit ovat asiantuntijoiden ja potilaiden edustajien kehittämiä mittareita, jotka keskittyvät potilaalle merkityksellisimpiin asioihin. Tällä hetkellä ICHOM on julkaissut 28 Standard Setsiä eri tauti- ja potilasryhmille. Nämä kattavat yli 50 % mailman tautitaakasta. https://www.ichom.org/standard-sets/