Etusivu » Uutiset » Nuorten syrjäytymistä opinnoista ennaltaehkäistään vaikuttavuusperusteisella toimintamallilla

Artikkelit

Nuorten syrjäytymistä opinnoista ennaltaehkäistään vaikuttavuusperusteisella toimintamallilla

Oppilaitosten ja Helsingin Diakonissalaitoksen yhteishankkeella halutaan vähentää pudokkuutta toisen asteen ammatillisista opinnoista

Helsingin Diakonissalaitos (HDL) laajentaa yhteistyössä oppilaitosten kanssa menestyksekästä Vamos-toimintaansa toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Vamos-toiminta auttaa syrjäytymisvaarassa olevia 16–29-vuotiaita nuoria, joita huolettaa esimerkiksi arjessa pärjääminen, mielenterveys, asuminen, raha-asiat tai koulu- ja työelämään pääsy. 2. asteen Vamos -toimintamalleja pilotoidaan elokuusta alkaen toisen asteen ammatillisten opintojen parissa Suomen Diakoniaopistossa (Helsinki, Lahti, Oulu), Turun ammatti-instituutissa ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa lukukauden 2019–2020 ajan. Tavoitteena on tukea nuoren opintoihin kiinnittymistä ja niiden läpäisyä sekä ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä. ESR-rahoitteinen pilottihanke päättyy elokuussa 2020, ja sen tavoitteena on muodostaa pysyvä valtakunnallinen vaikuttavuusperusteinen toimintamalli.

”Hankkeen taustalla on mittava yhteiskunnallinen haaste, sillä yli 8 % ammatillisiin opintoihin siirtyvistä nuorista keskeyttää opintonsa negatiiviseen eroon. Tässä puhutaan jo laajasta syrjäytymisriskistä,” Helsingin Diakonissalaitoksen kehittämispäällikkö Vesa Sarmia kertoo. ”2. asteen Vamos -hankkeessa tavoitelulla henkilön koulutustaustatason muutoksella peruskoulusta ammatilliseksi koulutukseksi on valtava vaikutus henkilön työuran kestoon ja työllisyysasteeseen ylipäänsä.”

Nordic Healthcare Group (NHG) on tukenut 2. asteen Vamos -projektia pro bono -työnä selvittämällä, millaisia mittareita oppilaitoksissa käytetään nyt ja millä tavalla vaikuttavuutta mitataan. Tulosten pohjalta NHG toteutti kaksi työpajaa, joissa hahmoteltiin opiskelijan polkua ja selvitettiin opintoihin kiinnittymistä ja katsottiin, millaisia ajureita pudokkuuden taustalta löytyy. Työpajoissa pohdittiin myös, miten vaikuttavuutta voitaisiin mitata oppilaitoksissa. Suunnittelussa keskityttiin erityisesti tavoitetilan kuvaukseen, eli pilotin jälkeisen toiminnan laajentamiseen.

”Nordic Healthcare Groupin visio on mahdollistaa ennakoiva ja vaikuttavuusperusteinen sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa ja kansainvälisesti. Diakonissalaitos tekee Vamos-toiminnallaan erinomaista työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Vuonna 2018 päätimme lahjoittaa NHG:n joululahjana osaamistamme pro bono -työnä yhteiskunnallisesti merkittävään hankkeeseen, ja 2. asteen Vamos oli tähän erinomainen kohde, sillä haluamme edistää sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen yhdyspintakäytäntöjä. Projektissa kehitettiin mittareita ja toimintamallia, jonka avulla avun tarvitsijat pystytään tunnistamaan mahdollisimman varhain ja oikea-aikaisesti, ” kertoo hankkeen projektipäällikkö, NHG:n Senior Manager Virve Jokiranta.

Sarmia on tyytyväinen hankkeessa syntyneeseen vaikuttavuusperusteiseen kehykseen: ”Tavoitteemme on muodostaa valtakunnallinen vaikuttavuusperusteinen toimintamalli, joka vastaa siihen, miten pudokkuutta voi ja kannatta ehkäistä oppilaitoksissa. Yhdessä NHG:n kanssa rakentamassamme vaikuttavuusperusteisessa toimintamallissa on yhdistetty niin tarvittavaa dataa ajureista kuin kustannuslaskentaa. Meillä on nyt hyvä työkalu ja pohja siihen, miten yksittäisten oppilaiden kanssa lähdetään liikkeelle ja miten interventioita arvioidaan.”

Projektin pilotointivaihe käynnistyy elokuussa oppilaitoksissa. ”Katse kääntyy jo tulevaan ja pilottien arviointiin: miten ne toimivat ja tuottavat hyötyä? Kokeilemme jatkuvasti uudenlaisia toimintamuotoja. Keskeistä on kytkeä toiminta vaikuttavuusanalytiikkaan sekä yksilö- että oppilaitostasolla, mutta myös seurata yhteiskunnallista vaikuttavuutta,” Sarmia kertoo.

 

Lisätietoja:

Helsingin Diakonissalaitos (HDL), kehittämispäällikkö Vesa Sarmia, p. 050 413 0718, vesa.sarmia@hdl.fi

Nordic Healthcare Group (NHG), Senior Manager Virve Jokiranta, p. 050 346 7116, virve.jokiranta@nhg.fi

 

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö. Tarjoamme vaikuttavia palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. Tavoitteenamme on, että jokaisella on mahdollisuus arvokkaaseen elämään. www.hdl.fi

Nordic Healthcare Group (NHG) on vuonna 2004 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluihin erikoistunut suomalainen kasvuyritys. Asiakkaamme ovat sairaanhoitopiirejä, kuntia, yksityisiä palveluntarjoajia, lääketeollisuuden yrityksiä, pääomasijoittajia ja terveydenhuollon teknologiayrityksiä. Palveluksessamme on yli 120 kokenutta osaajaa ja nuorta lahjakkuutta. www.nhg.fi