Etusivu » Uutiset » NHG oli mukana Virossa tehdyssä kaksivuotisessa pilottihankkeessa aivoinfarktipotilaiden hoitopolun parantamiseksi

Artikkelit

NHG oli mukana Virossa tehdyssä kaksivuotisessa pilottihankkeessa aivoinfarktipotilaiden hoitopolun parantamiseksi

Pilottihanke toteutettiin yhdessä Estonian Health Insurance Fundin ja Philipsin kanssa. Pilottihankkeen tavoitteena oli parantaa potilaiden elämänlaatua ja sujuvoittaa hoitopolkua mittaamalla aivoinfarktin hoidon tuloksia sekä kustannuksia, ja vertailla niitä sairaaloiden välillä. Neljä kuudesta virolaisesta akuutteja aivoinfarkteja hoitavista sairaaloista osallistui tulosten ja kustannusten mittaamiseen.

Nordic Healthcare Groupin Vesa Komssi (Executive Vice President) sekä Estonian Health Insurance Fundin Tiina Sats (Head of Specialist Care Department) esittelivät pilottihankkeen toukokuussa Kansallisessa vaikuttavuusseminaarissa. Komssi, Sats sekä Terje Peetso North Estonia Medical Centeriltä esittelevät pilottihankkeen myös Bostonissa marraskuussa ICHOM:in 10-vuotisjuhlaseminaarissa!

Pilottihankkeessa monta mielenkiintoista oppia

Malli keskitetyn ja paikallisen toteutuksen yhdistelmästä oli toimiva: EHIF koordinoi kokonaishanketta kansallisella tasolla ja testasi uutta rahoitusmallia, kun taas varsinainen toteutus tehtiin paikallisesti. Vertailtavuuden vuoksi hankkeessa käytettiin ICHOM:in stroke-mittaristoa. Datan keruu digitaalisesti säästää resursseja ja aikaa, joten siihen kannattaa panostaa niiltä osin kuin se on potilasryhmä mielessä pitäen mahdollista. Komssi korosti myös relevanttien vaikutusten mittaamista ja niiden suhteuttamista kustannuksiin. Pilottihankkeeseen kerättiin kaikki relevantti data, mutta valmiita mittareita ei tarvitse olla heti, vaan aloittaa voi myös sillä datalla mitä jo löytyy. Lisäksi painotettiin tulosten sekä mittareiden tuomista näkyvämmäksi. Datan visualisointi oli myös tärkeässä asemassa tulosten hyödyntämisessä, ja sitä varten hankkeeseen luotiin oma benchmarking-työkalu.

NHG loi hankkeelle vaikuttavuuden benchmarking-työkalun, jonka avulla saadaan yksittäisten potilaiden ja hoitotapahtumien lisäksi isompaa kokonaiskuvaa tilanteesta. Kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa päätösten tekemisessä niin johtamisessa, tutkimuksessa, kehittämisessä kuin potilastyössäkin. Työkalu mahdollistaa yleiskuvan hahmottamisen sekä yksityiskohtaisempaan tietoon pureutumisen.

Kiinnostuitko kuulemaan lisää aiheesta? Katso toukokuun Vaikuttavuusseminaarin esitys täältä.

Lue myös lisää koko pilottihankkeesta ja sen kulusta NHG:n ja ICHOM:in blogista.

"(Obligatoriskt)" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.