Etusivu » Uutiset » Kanta-Hämeen keskussairaala tähtää hoitojaksojen merkittävään lyhentämiseen Flowful -lähestymistavan avulla

Artikkelit

Kanta-Hämeen keskussairaala tähtää hoitojaksojen merkittävään lyhentämiseen Flowful -lähestymistavan avulla

Flowful lähestymistavan kehittäjä Alex Knight opasti Kanta-Hämeen keskussairaalan sairaanhoitajia Mona Vuorista ja Outi Perkiömäkeä metodin ja ohjelmiston saloihin pilotin aikana. Kuva: KHSHP

Neljällä erikoissairaanhoidon vuodeosastolla kokeiltu metodi lyhensi hoitojaksoja 10 prosenttia 14 viikon kuluessa. Seuraavaksi järjestelmä otetaan käyttöön muillakin vuodeosastoilla, ja näkyvyys jatkohoitoon siirtyvien potilaiden osalta mahdollistetaan Hattulaa lukuun ottamatta kaikille maakunnan perusterveydenhuollon vuodeosastoille.

Flowful on brittiläisen Alex Knightin ja Nordic Healthcare Groupin kehittämä lähestymistapa, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan toimijat ympäri maailmaa ovat kyenneet ottamaan merkittäviä harppauksia eteenpäin palvelujen saatavuudessa, laadussa, turvallisuudessa ja tuottavuudessa.

Knightin metodia on sovellettu nopein tuloksin yli 50 kohteessa useissa maissa, kuten Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Hollannissa. Kohteisiin lukeutuu niin huippuyliopistosairaaloita kuin keskikokoisia sekä pienempiä aluesairaaloita ja avopalveluita – esimerkiksi Beth Israel Deaconess Medical Centre Harvard, Utah Mental Health State Hospital ja St Maartenskliniek.

Ensimmäistä kertaa Suomessa Flowful -lähestymistapaa on pilotoitu Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikössä syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana yhteistyössä Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) sekä itse Knightin kanssa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen itse tutustui Flowfuliin alun perin yrittäessään ratkaista edellisessä työssään päivystyksen ruuhkautumisen ongelmia ja näkee Alex Knightin yhtenä sote-johtamisen merkittävimmistä ajattelijoista ja innovaattoreista kautta maailman.

– Alex on kyennyt helposti lähestyttävällä ja järkeen käyvällä tavalla tuomaan näkyväksi viiveisiin johtavia toimintatapoja ja osoittamaan, miten yhdessä toimimalla ja fokusoimalla ponnistelumme voimme tarttua oikeassa järjestyksessä haasteisiin ja saada yllättävänkin nopeasti näkyviä tuloksia. Pilotin tuloksena havaittiin, että kykenimme lyhentämään hoitojaksoja 10 prosenttia 14 viikon jaksolla. Odotamme vielä parempia tuloksia, kun Flowful saadaan käyttöön nyt kaikilla vuodeosastoillamme ja perusterveydenhuollossa, Leskinen sanoo.

Auttaa niin henkilökuntaa kuin potilaita

Knightin kehittämä lähestymistapa ja sen toimeenpanon tueksi laadittu ohjelmisto perustuu erilaisten häiriöiden ja viivästysten eliminoimiseen hoitoprosesseissa sekä potilasvirtojen synkronoimiseen, mikä vähentää järjestelmän itse aiheuttamaa turhaa kuormitusta. Synkronointi tarkoittaa, että potilaita hoidetaan oikeassa järjestyksessä niin, että turhat odotukset hoitopolun eri vaiheissa vähenevät. Kanta-Hämeen keskussairaalan neljällä vuodeosastolla toteutetussa pilotissa ja sen data-analyysissa huomattiin nopeasti, että suurin vaikutus hoitojaksojen lyhentymiseen saavutetaan sillä, että perusterveydenhuollon kotiuttamiseen osallistuvilla henkilöillä on näkyvyys heille siirtyviin potilaisiin huomattavasti aiempaa aikaisemmin.

Kanta-Hämeen terveydenhuollosta organisaatioiden väliset raja-aidat poistuvat lopullisesti hyvinvointialueen aloittaessa vuoden 2023 alusta, mutta Flowfulin potentiaaliset hyödyt nähdään niin merkittäviksi, että ohjelmisto haluttiin perusterveydenhuollon käyttöön heti.

– Mukana ovat kaikki maakunnan perusterveydenhuollon organisaatiot Hattulaa lukuun ottamatta, jossa terveyskeskussairaala on ulkoistettu. Tarkoitus on kuitenkin myöhemmässä vaiheessa ulottaa toimintamalli ja siitä saatavat hyödyt koskemaan alueen kaikkia toimijoita. Hoitojaksojen lyhentyminen mahdollistaa koronan takia kertyneen hoitojonon nopeampaa purkua ja tuo näin merkittäviä kustannussäästöjä.

Alex Knight itse kokee tehtäväkseen helpottaa niin Kanta-Hämeen keskussairaalan ammattilaisten kuin potilaidenkin elämää.

– Henkilökunnan ei pitäisi kohdata niin paljon häiriöitä ja turhia viivästyksiä työssään, mitä valitettavasti usein he työssään kokevat ja myös potilaiden hoitopolun tulee olla sujuvampi. Kun pystymme vapauttamaan lääkärien ja hoitajien aikaa enemmän heidän varsinaiseen työhönsä, myös hoidon laatu paranee ja kaikki hyötyvät, Knight kiteyttää.

Knightin kumppanina Suomessa toimivan NHG:n tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita alan kipeimpien ja pitkäkestoisimpien haasteiden ratkaisemisessa, mm. tuomalla parhaita käytäntöjä maailmalta.

– Nopein tapa tuoda merkittävää parannusta hoidon saatavuuteen ja laatuun sekä henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnan taloudelliseen kestävyyteen samanaikaisesti, on potilasvirran parantaminen. Knightin kehittämä potilaskeskeinen ja kliinisesti johdettu lähestymistapa on tässä uraauurtava, kertoo NHG:n toimialajohtaja Johan Groop.


Fakta:

  • Flowful-järjestelmä on asiakaslähtöinen ja kliinisesti johdettu toiminnallinen uudistus.
  • Keskiössä on potilasvirtojen keskinäinen synkronointi ja näihin liittyvän kompleksisuuden haltuunotto.
  • Flowfulissa tunnistetaan ne tehtävät tai vaiheet jotka aiheuttavat eniten turhia viiveitä suurimmalle määrälle potilaista kaikkien hoitopolkujen näkökulmasta (systeeminäkökulma).
  • Kliinisen tavoitelähtöpäivän (TLP:n) avulla voidaan erotella vältettäviä toiminnasta johtuvia viiveitä perustelluista potilaan toipumisen johtuvista viiveistä hoitojaksojen pidentymiseen. Näin varmistetaan, että potilasvirtoihin kohdistuva kehitystyö keskittyy koko järjestelmän kannalta oikeisiin asioihin, eikä potilasryhmä tai toimialakohtaiset keskiarvot vääristä kokonaiskuvaa. Käytännössä sovelletaan tieteellistä menetelmää, ei subjektiivista arviointia.
  • ​​Työkalu tuottaa tarvittavat tiedot ja analyysit kehitystyön fokusoimisen pohjaksi.

Katso Alex Knightin haastattelu Flowful (Pride and Joy) -lähestymistapaa esittelevältä videolta.

Teksti: KHSHP

Flowful -projektitiimi: ylh. Johan Groop, Alex Knight, alh. Mia Hautala, Ester Korhonen, Helen Gibb. Kuva: KHSHP