Etusivu » Uutiset » Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2023 – ohjelma ja puhujat

Artikkelit

Kansallinen vaikuttavuusseminaari 2023 – ohjelma ja puhujat

Sosiaali- ja terveysalan vaikuttavin tapahtuma on jälleen täällä!

Vaikuttavuusseminaari tarjoaa ajankohtaisen näkymän vaikuttavuuden konkreettisista toimista ja tuloksista, sekä avaa mitä parhaillaan tehdään ja mitä on odotettavissa.

Aika: to 31.8.2023
Paikka: Vanha ylioppilastalo, Helsinki
Päivän juontajat: Anne Lahnajärvi, päätoimittaja, Mediuutiset sekä Mika Kaartinen, Senior Partner, NHG, Terve! -podcastin host

Tapahtuman järjestävät sosiaali- ja terveysministeriö (STM), valtiovarainministeriö (VM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Laaturekisterit, Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) sekä Vaikuttavuuskeskus, Vaikuttavuusseura ry ja Nordic Healthcare Group (NHG).

Vielä kerkeät mukaan, ilmoittaudu 21.8. mennessä!

Katso seminaaripäivän ohjelma täältä.

Tapahtumasta on tulossa nauhoite, joka on vapaasti nähtävissä seminaarin jälkeen.

Vaikuttavuusseminaarin puhujat

Petra Kokko

HT Petra Kokko työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä Ohjausosastolla. Hän vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan tietojohtamisen ja vaikuttavuusperustaisen ohjauksen kehittämisestä. Hänen erityisosaamistaan on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laaja-alainen talous- ja tiedonhallinnan tuntemus sekä vaikuttavuuden tutkimus ilmiönä. Palvelujärjestelmän arviointi ja sen ohjaus käyttäen menetelminä rahoitusta, säädösperustaa sekä informaatiota ovat viimeisimpiä aihealueita, joiden parissa Petra on työskennellyt.

Jason Sutherland

Dr. Jason M. Sutherland is Professor and interim Director of the Center for Health Services and Policy Research (CHSPR) in the University of British Columbia’s (UBC) Faculty of Medicine and the Program Head of Health Services and Outcomes at the Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences. Dr. Sutherland has been Canada’s Harkness Fellow in Clinical Practice and Health Policy (Washington D.C.) and recently Ontario’s Provincial Lead of the Value for Money program. Sutherland is the editor-in-chief of Healthcare Policy and an associate editor of Health Policy.

Dr. Sutherland has been studying funding policy, methods for improving cross-continuum care, and health systems’ variations in efficiency, effectiveness and quality of care. He has been leading research evaluating health system funding policy, value from healthcare, patients’ outcomes from surgery, and has advised governments on healthcare funding policy in four Canadian provinces.

Kari Hakari

Kari Hakari on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston osastopäällikkönä 2020 alkaen. Vuosina 2017–2019 Hakari työskenteli valtiovarainministeriössä muutosjohtajana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutehtävissä. Vuosina 2016–2017 hän toimi Pirkanmaan liiton sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajana. Tätä ennen hänellä oli pitkä työura Tampereen kaupungin johto- ja -kehittämistehtävissä. Hakari on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori.

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Dosentti, LKT, eMBA, anest. erikoislääkäri Pirjo Laitinen-Parkkosen toimii Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen johtajaylilääkärinä ja kehitys- ja tutkimusjohtajana. Hänellä on laaja-alainen yli 20 vuoden kokemus sekä peruspalveluista että erikoissairaanhoidosta erilaista johtamis- ja kehittämistehtävistä. Hänen tutkimus- ja kehittämiskiinnostuksensa ovat kohdentuneet viime vuosina erityisesti perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen sekä erikoisairaanhoidon integraatioon, monialaisiin toimintamalleihin sekä vaikuttavuusperusteiseen järjestämiseen ja palvelujen ohjaukseen.

Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt mm. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtajana, vastaavana lääkärinä ja tutkimusjohtajana, Hyvinkään kaupungin sote-johtajana ja johtajaylilääkärinä, Lääkelaitoksen (nyk. Fimea) koordinoivana ylilääkärinä ja jaostopäällikkönä sekä erikoislääkärinä HYKS Lasten ja nuorten sairaalassa.  Hän on toiminut myös Euroopan Lääkeviraston Ihmislääke- ja Lastenlääkekomiteoissa sekä erilaisissa lääkehoitojen tehokkuuden ja turvallisuuden arviointiin liittyvissä kansainvälisissä työryhmissä. Laitinen-Parkkonen toimii tällä hetkellä Euroopan Komission tutkimus- ja kehitysohjelmien kutsuttuna asiantuntijana ja arvioijana.

Vesa Komssi

Vesa Komssi toimii varatoimitusjohtajana Nordic Healthcare Groupilla (NHG) ja johtaa NHG:n Advisory palveluita keskittyen vaikuttavuusperustaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lisäksi hän vastaa NHG:n implementointikumppanuudesta ICHOM:in kanssa.

Komssi liittyi NHG:hen vuonna 2008 ja on vastannut NHG:n konsultointipalveluista (2010-2017) ja uusista liiketoiminta-alueista (2018-2019). Ennen NHG:lle tuloaan hän työskenteli terveydenhuollon alalla Boston Consulting Groupissa Tukholmassa, Ruotsissa.

Komssin painopisteinä ovat olleet vaikuttavuusperustainen sosiaali- ja terveydenhuolto, strategia ja toiminnan parantaminen. Hänellä on 16 vuoden kokemus erilaisista työtehtävistä sekä Pharman, Medtechin, toisen asteen terveydenhuollon, perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon parissa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Isossa-Britanniassa ja Hollannissa. Lisäksi hän on viimeisten vuosien aikana ollut tukemassa sote-uudistuksen toimeenpanossa hyvinvointialueilla.

Eva Wensaas

Eva Wensaas is director for the funding and case-mix department in the Norwegian Directorate of Health. The department works with funding schemes in the health service, and in particular with the DRG system and activity based funding including funding that supports interaction between municipalities and specialist health services. Previously, she has worked in hospitals in Norway and in county municipalities. She is educated as economist and has also a master degree in technology management.

Suvi Liimatainen

Suvi Liimatainen toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalvelujen hallintoylilääkärinä. Hänellä on pitkä kokemus terveydenhuollon johtamisesta, vaikuttavuuden edistämisestä ja integraatiosta. Liimatainen johtaa kansallisen vaikuttavuuskeskuksen valmistelua. Taustaltaan hän on neurologian dosentti ja hänellä on MBA-koulutus.

Aapo Tahkola

Aapo Tahkola on työskennellyt pitkään yleislääkärinä ja avosairaanhoidon kehittäjälääkärinä Jyväskylässä. Tällä hetkellä hän toimii Keski-Suomen Laatuverkoston koordinaattorina sekä vaikuttavuusylilääkärinä Keski-Suomen hyvinvointialueella ja THL Laaturekistereiden koordinaatiotiimissä. Lisäksi hän on toiminut kliinisenä asiantuntijana kansallisen diabetesrekisterin ydintyöryhmässä rekisterin perustamisesta saakka. Koulutustaustaltaan Tahkola on yleislääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori.

Tahkolan keskeinen mielenkiinnon kohde on se, miten terveydenhuollon vaikuttavuutta voitaisiin -ei vain mitata- vaan myös systemaattisesti parantaa. Nämä asiat ovatkin viime vuosina lyöneet erityisen mielenkiintoisella tavalla kättä Diabetesrekisterin vertaiskehittämisessä ja Keski-Suomen laatuverkoston tekemisessä, jossa Tahkola on ollut vahvasti mukana.

Ville-Veikko Ahonen

Ville-Veikko Ahosen vastuulla on ollut hyvinvointialueiden toiminnan käynnistäminen. Hän koordinoi hyvinvointialueiden ohjaukseen liittyviä valmistelutehtäviä valtiovarainministeriössä sekä toimii yhteyshenkilönä ministeriön ja hyvinvointialueiden välillä.

Ahosella on pitkä, yli 20 vuoden mittainen, kokemus julkisen hallinnon ja talouden kehittämisestä sekä hallinnon rakennemuutosten toimeenpanosta eri ministeriöissä.

Koulutukseltaan Ahonen on filosofian maisteri.

Samuli Saarni

Samuli Saarni on Terapiat etulinjaan – hankkeen johtaja ja sote-kehittäjä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaikuttavuustutkijana ja vaikuttavuuden arviointimenetelmien kehittäjänä. Saarni on toiminut mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärinä, OP-ryhmän terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnan johtajana ja Lääkäriliiton puheenjohtajana.

Saarni on julkaissut mm. priorisoinnin etiikasta, lainsäädännöstä ja laatupainotteisten elinvuosien mittaamisesta, ollut kehittämässä EUnetHTA – terveydenhuollon menetelmien arvointimallia ja laatinut 2023 STM:lle selvityksen hyvinvointialueiden sisältöohjauksen kehittämisestä.

Koulutukseltaan Saarni on LT, FT, VTM, EMBA, dos, erikoislääkäri.

Erja Ailio

Erja Ailio (YTM) työskentelee tiimipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Erja on työskennellyt erilaisissa sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijatehtävissä yli kymmenen vuotta. Tällä hetkellä hän vastaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallisesta kehittämisestä yhdessä tiiminsä kanssa. Kokonaisuus käsittää asiakastiedon koko elinkaaren sosiaalihuollon asiakastyön tietotarpeiden määrittelyistä aina tiedon toisiokäyttöön. Kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja siinä korostuvat paitsi sosiaalihuollon ammattilaisten myös asiakkaiden tarpeet. Erjalle on tärkeää, että sosiaalihuolto ja sen tiedonhallinta tulisivat entistä näkyvämmäksi osaksi sotea. Häntä motivoi tiimin yhteinen tavoite tietoon perustuvasta ja vaikuttavasta sosiaalihuollosta.

Pia Seppänen

Pia Seppänen on Pirkanmaan hyvinvointilaueen tietojohtamisen kehityspäällikkö, vastuualueina tietojohtamisen edistäminen, tiedon laadun parantaminen ja vaikuttavuusperusteisen ohjauksen kehittäminen. Hänellä on pitkä kokemus terveydenhuollon eri tehtävistä mm. hoito- ja palveluprosessien kehittämisestä. Tutkimustyössä hän on perehtynyt tiedon hyödyntämiseen toisiokäytössä terveydenhuollon palveluiden arvioinnissa. Koulutukseltaan Pia Seppänen on terveystieteiden tohtori.

Markku Eskola

Markku Eskola toimii Sydänsairaalan lääketieteellisenä johtajana ja ylilääkärinä sekä Tays Sydänsairaalan sairaalajohtajana. Hän on ollut tekemässä Sydänsairaalan laaturekistereitä yli kymmenen vuoden ajan sekä osallistunut THL:n kansallisen sydänrekisterin ydintyöryhmään vuodesta 2018 alkaen.

Eskola on ollut kehittämässä Sydänsairaalan vaikuttavuusperusteisia palvelumalleja sekä ollut luomassa Sydänsairaalan käytänteitä vaikuttavuuden mittaamiseen ja seuraamiseen.

Koulutukseltaan Markku Eskola on sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja kardiologian dosentti.

"(Obligatoriskt)" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.