Etusivu » Uutiset » Kansainvälinen tunnustus Nordic Healthcare Groupin Johan Groopille kotihoidon kehittämistyöstä

Artikkelit

Kansainvälinen tunnustus Nordic Healthcare Groupin Johan Groopille kotihoidon kehittämistyöstä

Alan merkittävin johtamistieteiden konferenssi Academy of Management palkitsi 12.8. Chicagossa kunniamaininnalla TkT Johan Groopin yhteistyökumppaniensa kanssa kirjoittaman artikkelin “Improving home care: Knowledge creation through engagement and design”.

Artikkeli julkaistiin joulukuussa 2017 Journal of Operations Management –lehdessä, joka on operatiivisen johtamisen tutkimuksen arvovaltaisin kansainvälinen tiedejulkaisu. Artikkelissa Groop kollegoineen avaa Espoon ja Porvoon kotihoidon operatiivisen johtamisen kehitystyötä ja muutosprosessia. Väestön ikääntymisen luoma hoidon tarpeen kasvu yhdessä työvoiman rajallisen saatavuuden kanssa pakottaa kotihoitoyksiköitä parantamaan tuottavuuttaan. Laadukas hoito edellyttää riittävää henkilöstöä, ja siksi rajallinen työvoima on hyödynnettävä joustavasti ja täysimääräisesti.

  • Kotihoitoyksiköiden keskeinen ongelma tällä hetkellä on, että niissä koetaan henkilöstövajetta hoitajien määrästä riippumatta. Perinteiset resursointi- ja työsuunnittelukäytännöt johtavat usein siihen, että hoitajia on väärä määrä väärässä paikassa väärään aikaan, Groop kertoo.

Ratkaisuna ongelmaan Groop on NHG:n kollegoidensa kanssa kehittänyt ns. Tarvepohjaisen toimintamallin, jossa hoitajat liikkuvat sinne, missä tarve on suurin. Nykyisin toimintamalli on käytössä lähes viidenneksessä Suomen kunnista. Tarvepohjaisen toimintamallin periaatteita on sittemmin sovellettu myös erikoissairaanhoidon vuodeosastojen ja päivystyksen organisoimisessa.

Artikkelissa käsitellään lisäksi kotihoidon esimerkin kautta tieteellisen tiedon luomista suunnittelutieteen (englanniksi Design Science) periaattein. Lähestymistapaa on ehdotettu yhdeksi ratkaisuksi johtamistieteiden kasvavaan haasteeseen: tutkimus on erkaantumassa yhä kauemmaksi käytännöstä.

  • Kun tutkimustuloksia ei enää pidetä hyödyllisinä käytännön toiminnalle, tutkimuksen ja tiedemaailman merkitys ja arvostus laskee. Kansainvälisesti arvostettujen tiedejulkaisujen vaatimukset tutkimuksen yleistettävyydelle ovat painottaneet metodologioita, jotka johtavat yleistettävyyteen käytännön hyödyn kustannuksella. Esimerkkinä tästä ovat kehittyneet matemaattiset mallinnukset, joiden tutkimustulokset ovat hyvin yleistettävissä, mutta joiden lähestymistapa johtaa usein tutkittavan ilmiön liialliseen yksinkertaistamiseen. Tällöin tutkimustiedon hyödynnettävyys kärsii, toteaa Groop.

Groopin mukaan käytännön johtaminen tapahtuu monimutkaisessa institutionaalisessa ympäristössä, jossa mm. politiikan ja eri sidosryhmien vaikutus on suuri. Johtamistieteen tutkimuksen merkityksen ja aseman parantamiseksi tarvitaan tapa luoda laadukasta tieteellistä tutkimusta todellisten ongelmien ratkaisemisen kautta. Kokemukset Espoon ja Porvoon kehitystyöstä osoittavat, ettei kotihoidon kaltaista palvelutuotantoa voi optimoida pelkän taloudellisen tai matemaattisen analyysin pohjalta, vaan tuottavuuden nostaminen edellyttää myös institutionaalisten reunaehtojen, sidosryhmien ja erityisesti hoitohenkilöstön näkökulman huomioimista.

Artikkeli syntyi yhteistyössä prof. Mikko Ketokiven (IE Business School, Madrid), prof. Mahesh Guptan (University of Louisville Business School, Yhdysvallat) sekä prof. Jan Holmströmin (Aalto-yliopisto, Tuotantotalous) kanssa.

Linkki artikkeliin: https://doi.org/10.1016/j.jom.2017.11.001

Lisätietoja:
Johan Groop, Nordic Healthcare Group, Aalto-yliopisto
p. 050 358 1610
johan.groop@nhg.fi

Nordic Healthcare Group
NHG on vuonna 2004 perustettu yhtiön työntekijöiden ja perustajien omistama suomalainen kasvuyritys. Asiakkaamme ovat sairaanhoitopiirejä, kuntia, yksityisiä palveluntarjoajia, lääketeollisuuden yrityksiä, pääomasijoittajia ja terveydenhuollon teknologiayrityksiä. Palveluksessamme on noin 100 kokenutta osaajaa ja nuorta lahjakkuutta. Lue lisää osoitteessa www.nhg.fi