Etusivu » Uutiset » Ikäihmisten yhteisöllistä asumista kehitetään Siilinjärven kunnassa palvelumuotoilun keinoin

Artikkelit

Ikäihmisten yhteisöllistä asumista kehitetään Siilinjärven kunnassa palvelumuotoilun keinoin

Siilinjärven kunta kehittää ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja asumista asiakaslähtöisillä, moderneilla konsepteilla. Ympäristöministeriön rahoittamassa projektissa pohditaan uusia asumisen ratkaisuja ikäihmisille. Ikääntyvien talo -mallissa osan palveluista tuottaisi julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori. Nordic Healthcare Group (NHG) tuki Siilinjärveä modernin yhteisöllisyyden konseptoinnin ja toimintasuunnitelman kehittämisessä palvelumuotoilun osallistavia menetelmiä hyödyntäen.

Siilinjärven kunta selvitti ikääntyneiden asumisen kysymyksiä osana vanhuspalvelulain tulevia muutoksia, jotka mahdollistavat yhteisöllisen asumisen välimuotona tehostetulle palveluasumiselle ja kotihoidolle. Tavoitteena Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hankkeella on parantaa ikääntyneiden asuinoloja, edistää asumisvaihtoehtoja ja tukea ikäystävällisyyttä kunnassa. Siksi kunnassa haluttiin tietää, mitä yhteisöllisyys merkitsee ikäihmisille ja mitä he aidosti toivovat yhteisöllisyydeltä.

Ensin toteutettiin asumiskysely, jossa kartoitettiin, mitä ikäihmiset toivovat asumiselta konkreettisesti: missä talon olisi hyvä sijaita, millaisessa talossa he haluavat asua ja millaisia tilaratkaisuja he toivovat. NHG:n asiantuntijoiden johdolla selvitettiin ikäihmisten kanssa yhteisöllisyyden merkitystä.

Hankkeen työpajoissa ikääntyneet kehittivät konsepteja palvelumuotoilijoiden ohjatessa työskentelyä. Myös ikäihmisten läheisiä haastateltiin puhelimitse täydentämään työpajan ideoita. Palvelumuotoilijat koostivat osallistujien ideat erilaisiksi kokonaisuuksiksi, joita arvioitiin ja jatkokehitettiin yhdessä ikääntyneiden kanssa. Osallistaminen, vuorovaikutus ja kohderyhmän omat ajatukset yhteisöllisyydestä olivat projektin keskiössä vahvasti alussa loppuun.

”Tässä projektissa ilahduttavaa oli erityisesti se, että saimme niin innostuneen porukan kokoon – aina kohderyhmän mukaan saaminen ei ole helppoa. Osallistujat kiittelivät sitä, että lähdimme selvittämään näitä asioita. Saimme myös arvokasta tietoa siitä, kuinka tärkeitä peruspalvelut ovat kuntalaisille,” kertoo hankekoordinaattori Aatu Saali Siilinjärven kunnasta.

Projektissa syntyi kolme lopullista konseptia: tietotaitopiiri, viikkolounas ja Elä! -uutislehtinen. Tietotaitopiirissä osallistujat pääsevät jakamaan omia oppejaan ja tietouttaan muille rennossa ilmapiirissä, viikkolounas tarjoaa ruoanlaitosta kiinnostuneille ikäihmisille mahdollisuuden kokoontua kerran viikossa kokkailemaan ja syömään yhdessä ja Elä! on ikäihmisten tuottama uutislehtinen, joka kokoaa paikalliset tapahtumat ja aktiviteetit yksiin kansiin.

Saali kertoo, että konseptien viemistä käytäntöön kartoitetaan parhaillaan. Hän on tyytyväinen siihen, että kunnassa on nyt tieto siitä, mitä ikäihmiset oikeasti toivovat, ja tuloksia aiotaankin käyttää kaikin mahdollisen tavoin – tieto viedään myös hyvinvointialueelle hyödynnettäväksi.

NHG saa kiitosta onnistuneesta projektista niin Siilinjärven kunnalta kuin työpajaan osallistuneilta ikäihmisiltä. Yksi osallistujista Ahti Planman kertoo, että hän piti erityisesti tavasta ideoida yhdessä ja arvosti projektissa mukana olleiden innostusta.

”Työpajat toimivat hyvin ja palvelumuotoilu on mielestäni erinomainen tapa viedä asioita eteenpäin. Tätä metodologiaa kannattaa hyödyntää jatkossakin. Työpajoissa syntyi hyviä ideoita, ja toivon, että ne voidaan yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi ja viedä käytäntöön,” kommentoi Planman.

Lue lisää ikääntyneiden yhteisöllisestä asumisesta: Väestön nopea ikääntyminen haastaa jo nyt vanhuspalvelut – asiakaskeskeisiä ja joustavia vaihtoehtoja asumiseen tarvitaan