Etusivu » Uutiset » Ikäihmisten palveluasumisessa elämänlaatu ja hoivan vaikuttavuus keskiöön – mitä jos hoivakotien vertailu olisi yhtä helppoa kuin hotellien?

Artikkelit

Ikäihmisten palveluasumisessa elämänlaatu ja hoivan vaikuttavuus keskiöön – mitä jos hoivakotien vertailu olisi yhtä helppoa kuin hotellien?

NHG:n yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja Eksoten kanssa kehittämä tehostetun palveluasumisen laatu- ja vaikuttavuusmittaristo tekee läpinäkyväksi tiedot yksiköiden laadusta ja vaikuttavuudesta.

Hoivakriisin myötä ikääntyneiden hoidon laatu on noussut valtakunnalliseen keskusteluun. Nordic Healthcare Group (NHG) onkin kehittänyt yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja Etelä Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa tehostettuun palveluasumisen laatu- ja vaikuttavuusmittariston. Työkalulla on mahdollista seurata RAI-arviointien tietoon pohjautuen palveluiden laatua, kuten hoivaan, toimintakykyyn ja elämänlaatuun kohdistuvia tekijöitä, yksikkökohtaisesti ja verrata tietoa muihin yksiköihin.

”Vertailutiedon ja vertaiskehittämisen kautta on mahdollista tuoda kansalaisille läpinäkyvästi tietoa palveluasumisen laadusta ja vaikuttavuudesta sekä parhaimmillaan sitä kautta tukea asiakkaan valinnan mahdollisuuksia. Visionamme on rakentaa tehostetun palveluasumisen hotels.com, jonka kautta ikäihmisten ja heidän läheistensä on tulevaisuudessa nykyistä helpompi saada monipuolista tietoa palveluasumisen yksiköistä.”, kertoo Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluiden johtaja Satu Ala-Kokko.

Hämeenlinna kilpailutti edelläkävijänä palveluasumisen laatua ja vaikuttavuutta

Laatu- ja vaikuttavuusmittariston kehitykseen Hämeenlinna lähti mukaan, kun uusi tehostetun palveluasumisen hankintakokonaisuuden kilpailutus oli sopivasti ajankohtainen. Joitain kansainvälisiä RAI-mittareita on jo aiemmin hyödynnetty Hämeenlinnassa, mutta tällä kertaa kaupunki halusi ottaa mittariston entistä laaja-alaisemmin käyttöön ja seurata sen kautta palveluiden laatua ja vaikuttavuutta.

”Päätimme ottaa laatu- ja vaikuttavuusmittariston osaksi kilpailutusta. Olemme hyväksyneet mukaan hankintaan suurimman osan tarjouksen jättäneistä palveluntuottajista, ja ensi vuoden alusta järjestys määräytyy niin, että hinta muodostaa 70 % ja laatu ja vaikuttavuus 30 % kilpailutuksen pisteistä. Laatu ja vaikuttavuus jakautuu niin, että asiakastyytyväisyys muodostaa 15 % ja mittaristo 15 %. Rinnalla meillä on käytössä palvelusetelit, joilla asiakas voi valita haluamansa yksikön, esimerkiksi painottaen laatua. Asiakastyytyväisyyskyselymme ovat olleet julkisia jo useamman vuoden, ja toivonkin, että ikäihmiset ja heidän omaisensa löytävät niiden pariin entistä paremmin ja saavat niistä tukea palveluasumisen valintaan”, kertoo Hämeenlinnan kaupungin asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja Leena Harjula.

Hämeenlinnan käyttämä NHG:n laatu- ja vaikuttavuusmittaristo on rakennettu RAI:n kautta saatavan datan päälle. RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Mittaristo on laajasti kansainvälisesti käytössä ikäihmisten palveluissa. Kesällä 2020 täydennetty vanhuspalvelulaki edellyttää sen käyttöönottoa hoivakodeissa vastaisuudessa.

Ikäihmisten näkökulmasta elämänlaatu tärkein mittari

Hämeenlinnassa vanhusneuvosto on mukana laatutyössä ja neuvoston jäsen Sirkka-Liisa Virtanen kiitteleekin laatu- ja vaikuttavuusmittariston käyttöönottoa ja vertaiskehittämistä erinomaisiksi ratkaisuiksi lisätä ikäihmisten ja heidän omaistensa mahdollisuuksia saada tietoa hoivan laadusta ja vaikuttaa asiakkaan hyvinvointiin ja elämänlaatuun palveluasumisessa. Yhtenäiset mittarit ovat myös tärkeä tekijä luomaan tasa-arvoa ikäihmisille asuinpaikasta riippumatta.

”Ikäihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa niin asumisympäristö kuin se, kuinka ikäihminen kokee tarpeidensa otetuksi huomioon, on ratkaisevaa. Laatu ei ole absoluuttinen asia. Toki tietyt minimit, kuten turvallisuus ja siisteys ovat itsestäänselvyyksiä, mutta elämänlaatuun liittyvät tekijät koetaan hyvin yksilöllisesti. Juuri elämänlaatu on mielestäni tärkein mittari. Siihen ei aina edes toimintakyky vaikuta, vaan myös hyvin sairaat ikäihmiset voivat olla tyytyväisiä elämäänsä, kun taas fyysisesti terveet ikäihmiset voivat kokea elämänlaatunsa huonoksi. Lisäksi omaiset ja heidän asenteensa ovat merkittävässä roolissa palveluasumisen paikan valinnassa ja yhteydenpidossa henkilökuntaan, sillä ikäihminen tekee harvoin päätöksiä yksin. On hienoa, että ikäihmisille ja heidän omaisilleen halutaan tarjota läpinäkyvästi tietoa palveluasumisen laadusta ja vaikuttavuudesta”, Virtanen kommentoi.

Laatutyö myös yksityisten palveluntuottajien agendalla

Hoivan laatu on noussut vahvasti myös yksityisten palvelutuottajien agendalle ja Hämeenlinnan Harjula kiitteleekin yksityisten palveluntuottajien myönteistä suhtautumista laatu- ja vaikuttavuusmittaristoon. Esimerkiksi Attendo on panostanut omaan laatutyöhönsä viime vuosina. Sen ansiosta on tunnistettu haasteita ja voitu kohdentaa kehityspanoksia niihin.

”On hyvä asia, että yhdessä voidaan määrittää vähitellen kansallista kriteeristöä hoivan hyvälle laadulle ja miten vaikuttavuutta voidaan arvioida. On hienoa, että myös järjestäjät, kuten Hämeenlinna, edistävät aktiivisesti omalta osaltaan asiaa. Vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden lisääntyminen on niin yksittäisten hoivakotien ja palveluntuottajien tasolla kuin koko toimialankin tasolla tärkeää, sillä se tuo järjestelmällisyyttä ja aitoa mahdollisuutta keskittyä toiminnan parantamiseen. Työn kohdentumisen kautta hoitajat kokevat enemmän työn merkityksellisyyttä. Asukkaat taas hyötyvät suoraan hoidon kohdentumisesta ja panostuksista asiakaskeskeisyyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Myös läheisten kytkeminen mukaan arviointiin ja heidän kokemuksen selvittäminen ovat avainasemassa”, kertoo Attendon laatu- ja vastuullisuusjohtaja Pekka Hard.

Laatu- ja vaikuttavuusmittaristot lisäävät tulevaisuudessa kansalaisten tasavertaisuutta ja valinnanvapautta

Hämeenlinnan Ala-Kokon ja Harjulan haaveena on iso muutos: he näkevät ikäihmisten palveluiden hotels.comin tulevaisuuskuvana. Kun tulee ajankohta, että asiakas täyttää ympärivuorokautisen hoivan määreet, omaiset pystyisivät katsomaan, mitä yksiköitä on tarjolla ja millaisia laatu-, vaikuttavuus- sekä asiakastyytyväisyysarvioita yksiköt ovat saaneet. Vaikka esimerkiksi dataa asiakastyytyväisyydestä on jo nyt olemassa, sitä ei olla toistaiseksi osattu tuoda tarjolle tarpeeksi hyvin kuntalaisille. Tähän Hämeenlinnassa halutaan muutos. Seuraavaksi kehityksessä keskitytään henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen kytkemiseen osaksi laatu- ja vaikuttavuusmittaristoa.

”Rakentamalla kansallisella tasolla yhtenäisen mittariston laadun ja vaikuttavuuden arviointiin voimme lisätä tasavertaisuutta ja läpinäkyvyyttä ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa. Laajan kansallisen vertailutiedon saaminen ja vertaiskehittämisen menetelmien hyödyntäminen on niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin etu. Laatu- ja vaikuttavuusmittaristo kuvaa yksikön onnistumista helposti ymmärrettävässä muodossa. Tämä helpottaa kehityskohteiden tunnistamista ja niiden priorisoinnin sekä kehityksen seurantaa”, kiteyttää NHG:n ikääntyneiden palveluista vastaava Johan Groop.

 

Lisätiedot:

Satu Ala-Kokko, ikäihmisten palveluiden johtaja, Hämeenlinnan kaupunki: p. 03 621 2554, satu.ala-kokko@hameenlinna.fi

Johan Groop, ikääntyneiden palveluista vastaava johtaja, NHG: p. 050 358 1610, johan.groop@nhg.fi

 

Nordic Healthcare Group (NHG) on vuonna 2004 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluihin erikoistunut pohjoismainen kasvuyritys. Asiakkaamme ovat sairaanhoitopiirejä, kuntia, yksityisiä palveluntarjoajia, lääketeollisuuden yrityksiä, pääomasijoittajia ja terveydenhuollon teknologiayrityksiä. Palveluksessamme on yli 140 kokenutta osaajaa ja nuorta lahjakkuutta.