Front page » Nyheter » Eva Nilsson Bågenholm – vårdutveckling nära patienterna

Artikel

Eva Nilsson Bågenholm – vårdutveckling nära patienterna

Eva har jobbat med vård och omsorg i hela sitt liv. När hon träffade Juko Hakala, ordförande för NHG, insåg de snabbt sin samsyn kring vårdutveckling. Sedan maj 2023 är hon ledamot i NHG:s styrelse med en målsättning om att använda sin kunskap, erfarenhet och kontaktnät för att förbättra och utveckla den svenska vården.


Ett sätt att utveckla verksamheter är genom införandet av digitala verktyg, något Eva tycker är jätteviktigt för att få ut mer och bättre vård. Genom att digitalisera vårdprocesser kan man göra mer för samma kostnad, och använda pengar och resurser effektivare. Men det är inte digitalisering för digitaliserings skull, utan det är för att förbättra:

– NHG:s arbete för effektivisering, utveckling och förbättring av sjukvården utgår från patienternas och personalens behov. Samtidigt måste det passa inom uppdragets begränsningar, dvs att verksamheten ska nyttja sina resurser på bästa möjliga sätt. Det är ett synsätt som jag står bakom.

I styrelsen är Eva den enda med sjukvårdsbakgrund. Hon är också enda svensk, två perspektiv hon tar med sig in i rollen. Hon har en nära relation till kunderna, och kan bidra med djupare förståelse för de svenska förhållandena:

– NHG stödjer verksamheterna i att utveckla vården, och för att kunna göra det måste man förstå verksamheten. Att jag jobbat så många år i svensk vård gör att jag kan vara ett bra stöd för NHG Sverige att landa rätt i de uppdrag vi tar oss an. Tillsammans med Preben Andreassen, VD för NHG Sverige, diskuterar vi möjliga uppdrag där NHG skulle kunna bidra.

Eva började som sjukvårdsbiträde vid 18 års ålder, utbildade sig till sjuksköterska och senare till läkare och jobbade sedan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Under sin karriär har hon också jobbat på Socialdepartementet som dåvarande regerings nationella äldresamordnare, varit ordförande för Sveriges Läkarförbund, och drivit förbättringsarbeten i det privata vårdbolaget Humana innan hon blev fri styrelseledamot/ordförande. Hon arbetar i flera olika styrelser, något som även ger henne ett utifrånperspektiv på NHG:

– Det som är NHG:s styrka är att det finns otroligt mycket kompetens kring just förändring och utveckling. Jag tror att alla vill att den offentliga vården ska fungera på bästa möjliga sätt. Det är också det allra viktigaste när man kommer in som konsult, att man ser till att det kan ges ännu bättre förutsättningar för att leverera en bra vård för så många som möjligt.

– NHG är ett väldigt trevligt bolag att lära känna och det är en mycket god stämning. Att som styrelseledamot vara en del av gemenskapen som NHG står för känns väldigt bra.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.