Etusivu » Uutiset » Emma Niskasaari

Uratarinat

Emma Niskasaari

Digital Transformation -liiketoiminnassa konsulttina työskentelevä Emma Niskasaari aloitti uransa NHG:llä vuonna 2021. Analyytikkona aloittanut Emma päätyi sosiaali- ja terveysalalle alun perin fysioterapeutin koulutuksensa kautta, mutta pian työt fysioterapeuttina aloitettuaan hän huomasi intohimon nimenomaan alan kehittämistä kohtaan. Tämän seurauksena Emma hakeutui kliinisistä tehtävistä kehittämistyön pariin kuntayhtymään, jossa hän aloitti tehtävät ensimmäistä kertaa digitalisaation parissa. Kipinä digitalisaatiota kohtaan oli syttynyt – aiheesta syvemmin kiinnostuttuaan Emma päätyi hakemaan eteenpäin työterveyshuollon asiantuntijatehtäviin asiakkaiden digipalveluiden pariin sekä syventämään osaamistaan terveyshallintotieteiden maisteriopinnoilla.  

Emma törmäsi NHG:hen ensimmäistä kertaa opintojensa aikana yrityksen tekemien selvitysten ja julkaisujen kautta. Erityisesti hänen huomionsa kiinnittyi NHG:n ajamaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuteen, josta hän oli kiinnostunut jo opintojensa aikana. Tutustuttuaan syvemmin NHG:n toimintaan Emmaa alkoi kiinnostamaan konsultointi ja etenkin asiantuntijayrityksen näkökulma aiheisiin, joiden parissa hän oli päässyt työskentelemään jo palveluntarjoajan puolella. Lopulta hän päätyi hakemaan NHG:lle avoimen hakemuksen kautta ja aloitti uransa analyytikkona vuoden 2021 alussa. 

Emma kuvailee nykyistä työnkuvaansa konsulttina monipuolisena sekä kiinnostavana, ja erityisesti hän pitää projektien laaja-alaisuudesta. Emman työnkuva muodostuu pääosin projekteista julkisen sektorin toimijoiden, kuten hyvinvointialueiden ja valtionhallinnon, kanssa. Hän on päässyt työskentelemään paljon esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä siihen liittyvien ICT-muutosten parissa. Projektit ovat sisältäneet esimerkiksi suunnittelua, koordinointia ja fasilitointia, joiden avulla on tarkoitus tukea valtionhallintoa ja hyvinvointialueita rakenneuudistuksen tuomissa muutoksissa.  

“Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on merkittävin hallinnollinen uudistus koko Suomen historian aikana, ja on mahtavaa päästä osaksi tällaista uudistusta!”, Emma toteaa. 

Emma lisää, että on huikeaa saada ensikäden tietoa viimeisimmistä kansallisen tason ICT-muutoksista ja päästä työskentelemään näiden parissa. Kun uudistuksen toimeenpanoa lähdettiin valmistelemaan, NHG oli mukana rakentamassa alueellisen toimeenpanon tiekarttaa hyvinvointialueille. Tätä tiekarttaa on hyödynnetty siitä lähtien monissa eri yhteyksissä. 

Emman kokemus digipalveluiden suunnittelun parista on saanut hänet kiinnostumaan myös laajemmin asiakkaiden palveluiden suunnittelusta, ja tästä johtuen hän työskentelee myös paljon erilaisten palvelumuotoiluprojektien parissa. Emma auttaa siis asiakkaita heidän digitaalisten palveluidensa toimintalähtöisessä kehittämisessä, joka sisältää esimerkiksi asiakaskokemuksen kartoittamista haastatteluiden avulla. Saadun datan pohjalta voidaan tämän jälkeen esimerkiksi visualisoida asiakaspolkuja ja prosesseja asiakasorganisaatiolle. 

Emma korostaa, että asiakastyö muodostaa suuren osan työnkuvasta. Itsenäisen työn lisäksi projektit sisältävät usein paljon niin työpajoja kuin kokouksia asiakkaan kanssa. Hän kokee asiakastyön olevan hyvin antoisaa. 

 “On erittäin mielenkiintoista päästä kuulemaan asiakkaiden kokemuksia ja päästä vuorovaikuttamaan heidän kanssaan. Parasta työpajoissa on ollut, kun paikalle saapuneet henkilöt ovat käyneet aitoa keskustelua toistensa kanssa ja keskustelu on oikeasti tuottanut tulosta”, Emma kertoo. 

Lisäksi kokemus merkityksellisestä työstä on Emmalle yksi suurimmista motivaatiotekijöistä juuri NHG:llä. Hän kokee tärkeäksi, että voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin, tässä tapauksessa sosiaali- ja terveysalaan, sekä sitä kautta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Myös työskentelyn joustavuus sekä ihanat työkaverit vaikuttavat suuresti työn mielekkyyteen. Joustavuus on tukenut Emmaa paljon esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, kun taas kahvitauot ja kävelypalaverit kollegoiden kanssa tukevat jaksamista ja antavat iloa arkeen. 

Emman mielestä on myös mahtavaa saada työskennellä kollegoiden kanssa, joilla on niin kova osaaminen alasta: “Meillä on huikea tietotaito firman sisällä ja huomaan, että jokaiselta kollegalta ja projektista saa aina oppia valtavasti. On myös helpottavaa tietää, että apua saa aina aiheesta riippumatta, olitpa sitten kokeneempi tai urasi alussa oleva tekijä.”