Etusivu » Uutiset » Kustannusvaikuttavampaa työterveyshuoltoa ennakoivan analytiikan avulla

Blogi

Kustannusvaikuttavampaa työterveyshuoltoa ennakoivan analytiikan avulla

NHG:n kehittämät ennakoivan analytiikan työkalut tukevat työterveyshuollon kehittämisessä reaktiivisesta entistä proaktiivisemmaksi.

 

Kasvava tarve ennaltaehkäisevälle työterveyshuollolle

Työkyvyn heikkenemisestä aiheutuu yhteiskunnalle, työnantajille ja työntekijöille valtavia kustannuksia. Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvien vuosittaisten kustannusten on arvioitu olevan yli 40 miljardia euroa, josta valtaosa koostuu sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä*. Työterveyshuollolla onkin kasvava paine viedä painopistettään entistä enemmän ehkäisevän työterveyshuollon suuntaan, jotta työkyvyn heikkenemiseen pystytään reagoimaan entistä aikaisemmassa vaiheessa.

 

Uusi riskityökalu hyödyntää tekoälyä

NHG on kehittänyt yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa tekoälyyn perustuvan riskityökalun, joka arvioi työntekijän riskin joutua pitkäkestoiselle sairauspoissaolojaksolle. Työkalu hyödyntää potilastietojärjestelmästä poimittavaa tietoaineistoa ja koneoppimisen menetelmiä, jotka tunnistavat satojen muuttujien joukosta ne, jotka parhaiten ennustavat työkyvyn merkittävää laskua seuraavan vuoden aikana. Yksinään mikään muuttuja ei pysty tarkasti tunnistamaan riskiasiakkaita, vaan vasta kaikkien muuttujien yhdistelmän perusteella tekoäly kykenee luotettavaan riskin tunnistamiseen.

 

Tarkkuutta ja tehoa työterveyshuoltoon riskiennusteiden avulla

Riskityökalu mahdollistaa korkeariskisten työntekijöiden varhaisen tunnistamisen ja ennaltaehkäisevien palveluiden kohdentamisen niitä eniten tarvitseville. Työntekijän tietoihin ja palvelunkäytön historiaan perustuva algoritmi auttaa tunnistamaan ne henkilöt, joille tarkempi hoitosuunnitelma ja työkykyä tukevat palvelut olisivat erityisen hyödyllisiä. Riskiarvioiden pohjalta työterveyshuolto pystyy suuntaamaan palveluitaan entistä tarkemmin ja parantamaan toimintansa kustannusvaikuttavuutta. Tavoitteena on tukea työntekijöiden toiminta- ja työkykyä, vähentää sairauspoissaoloja, estää työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisia ja sitä kautta pidentää työuria.

 

Tukea päivittäiseen päätöksentekoon

Riskityökalu on integroitu jo osaksi Acute-potilastietojärjestelmää, joka on käytössä kymmenissä julkisissa ja yksityisissä työterveyshuolto-organisaatioissa. Integroinnin kautta työkalu on helposti työterveyshuollon asiantuntijan käytettävissä hänen päivittäisessä työssään, eikä se edellytä käyttäjältä manuaalista työtä tietojen syötön muodossa. Työkalu antaa asiantuntijalle tukea päätöksentekoon esimerkiksi sopivan hoitopolun valinnassa. Työterveyshuolto voikin kehittää riskiluokituksen ympärille vakioituja toimintatapoja esimerkiksi hoitosuunnitelman laatimisen suhteen.

Työterveyshuollon riskityökalun lisäksi NHG on kehittänyt myös useita muita ennakoivan analytiikan algoritmeja palvelemaan parempaa päätöksentekoa muun muassa kotihoidossa ja päivystystoiminnassa. Kotihoitoon kehitetty riskityökalu esimerkiksi auttaa tunnistamaan ne asiakkaat, joilla on suurin riski joutua ympärivuorokautiseen hoitoon seuraavan vuoden aikana ja auttaa siten kohdentamaan asiakkaan toimintakykyä tukevia toimia entistä paremmin. Päivystystoimintaan kehitetty algoritmi taas ennustaa potilaan jatkohoitopaikkaa ja auttaa siten kuormituksen tasaamiseen tähtäävissä toimissa.

 

Lisätietoja:
Yrjänä Hynninen, 050 4075 320

*Työ ja terveys Suomessa 2012, TTL